31
januari
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

2011 Sterk jaar voor logistiek vastgoed

De logistieke vastgoedmarkt beleefde in 2011 een sterk jaar, waarbij een opname van bijna een miljoen m² werd geregistreerd en de leegstand daalde naar 7,5%.

Dit blijkt uit de laatste MarketView over de logistieke markt van vastgoedadviseur CBRE.

West-Brabant was vorig jaar de best presterende regio. Met een opname van bijna 220.000 m² en enkele grote transacties in Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom is de leegstand in modern logistiek vastgoed in deze regio nagenoeg verdampt. Ook Tilburg wist eindelijk te profiteren van de aangetrokken vraag. Met de grote transactie van Syncreon is de leegstand er stevig afgenomen, hoewel de stad met 18% nog altijd een van de hoogste leegstandspercentages van Nederland kent.

De Nederlandse markt wordt vooral gekenmerkt door een verschuiving van ‘oud’ naar ‘nieuw’, een trend die ingegeven wordt door kostenbeheersing en efficiency, maar ook steeds meer de invloed van e-commerce op de logistieke sector laat zien. E-commerce distributie heeft vaak meer ruimte voor Value Added Logistics nodig (lichte productie-arbeid en het aanpassen aan lokale markteisen), maar genereert tevens vraag naar grotere, centraal gelegen distributiecentra.

De vraag naar distributieruimte is dan ook vooral gericht op de sterkste knooppunten: de beide ‘Mainports' Rotterdam en Schiphol, de regio Utrecht en de brede transportcorridor die door Noord-Brabant en Noord-Limburg loopt. Omdat modern aanbod hier schaars is geworden en er van speculatieve ontwikkeling vrijwel geen sprake is, komen de tophuurprijzen onder opwaartse druk te staan terwijl de leegstand in oudere, minder gunstig gelegen centra verder stijgt. Het verschil tussen eersteklas en secundair vastgoed zal komend jaar dan ook verder toenemen.

Op het eerste gezicht verkeert de logistieke vastgoedsector in een gunstige uitgangspositie, met een acceptabele leegstand en een stabiel presterende Duitse economie.
De vooruitzichten voor het komende jaar zijn echter niet gunstig. Nederland verkeert zelf in recessie, terwijl de meeste distributie-operaties uiteindelijk een binnenlands karakter hebben. Met name het volume aan detailhandelsverkopen laat al meerdere kwartalen een gestage daling zien. Voor transportbedrijven en logistieke dienstverleners worden dalende vrachtvolumes verwacht, waardoor de vraag naar distributieruimte het komende jaar naar alle waarschijnlijkheid zal afnemen.

MarketView Dutch Logistics Market Q4 '11MarketView Dutch Logistics Market Q4 '11