12
december
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Aanzienlijke groei aantal hotelbedden Amsterdam

Het afgelopen halfjaar is een aanzienlijke groei van het aantal hotelbedden in de hoofdstad geconstateerd. De oorzaak hiervoor is tweeledig:

Enerzijds is de toename te verklaren door de herbestemming van leegstaande kantoorruimte in hotels. Anderzijds door de realisatie van plannen voor met name luxe hotels in het centrum van Amsterdam. Voorbeelden hiervan zijn het Conservatorium Hotel, Andaz en het Waldorf Astoria. Dit is één van de conclusies uit de MarketView Amsterdam Hotel Market die CBRE in samenwerking met de dienst Economische Zaken van de gemeente Amsterdam uitbrengt.

De sterke groei in het aantal overnachtingen zoals in 2010 werd waargenomen is getemperd, maar in het eerste halfjaar van 2011 werd er nog steeds een toename gemeten, vooral in het tweede kwartaal. Het aantal intercontinentale hotelgasten steeg en in het bijzonder Amerikanen wisten de weg naar Amsterdam te vinden.

Amsterdam staat als gevolg van de sterke marktpositie en hoge bezettingsgraden in de Europese top op het gebied van kamerprijs. Toch blijft de beleggersmarkt voor hotels in Amsterdam dun. Een van de belangrijkste transacties in het afgelopen halfjaar was de verkoop van het nieuwe Crowne Plaza Amsterdam Zuid aan het Duitse Union Invest.

Ondanks het feit dat er een blijvende behoefte is aan hotelkamers, ziet CBRE de snelle groei van herbestemmingsprojecten op perifere locaties als een zorg. Voor structureel leegstaande kantoorgebouwen wordt transformatie tot hotels vaak gezien als de enige oplossing. Het risico van overaanbod is niet ondenkbaar, zeker als de ligging van het toekomstige hotel niet optimaal is.

MarketView Amsterdam Hotel Market H2 2011MarketView Amsterdam Hotel Market H2 2011