28
november
2008
|
00:00
Europe/Amsterdam

Ambitieus hotelbeleid in 4 grootste hotelconcentraties

De vier grootste hotelconcentraties van ons land (Amsterdam, Schiphol Den Haag en Rotterdam) hebben de komende jaren een ambitieus hotelbeleid gepland.

De hotelloods van Amsterdam is voornemens om tot 2015 9.000 hotelkamers aan de bestaande voorraad toe te voegen, hetgeen een toename van bijna 50 % betekent ten opzichte van het huidige aantal. Ook Den Haag, Rotterdam en Haarlemmermeer hebben het plan opgevat om de bestaande voorraad met eenderde of meer te laten toenemen. Dit blijkt uit de zojuist verschenen publicatie Understanding hotels in the Netherlands, waarin de afdeling Research van CB Richard Ellis een zeer uitgebreide beschrijving van de karakteristieken van de Nederlandse hotelmarkt geeft.

Of bovenstaande plannen doorgang zullen vinden is vanwege het sterk cyclische karakter van de Nederlandse hotelmarkt niet met zekerheid te zeggen. In lijn met de voorspelling dat de economische groei in 2009 blijft afnemen, is te verwachten dat het aantal overnachtingen, de kamerbezettingsgraad en de gemiddelde kamerprijs van hotels zullen teruglopen.

Hoewel de kredietcrisis heeft bijgedragen aan een verminderd aantal hoteltransacties, ziet CB Richard Ellis nog steeds mogelijkheden voor beleggers om in vastgoed te investeren. Een van de redenen hiervoor is dat steeds meer hotelketens hun vastgoed willen verkopen via ‘sale-and-lease-back’ en ‘sale-and-manage-back’ constructies.

De publicatie Understanding hotels in the Netherlands is vooral bedoeld voor nationale en internationale partijen die reeds actief zijn of willen zijn in de Nederlandse hotelmarkt.