30
juni
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

ASR Vastgoed Vermogensbeheer lanceert Dutch Prime Retail Fund

ASR Vastgoed Vermogensbeheer lanceert een nieuw winkelfonds, het ASR Dutch Prime Retail Fund (hierna: het Fonds) waarin institutionele beleggers kunnen participeren.

Over het Fonds
De vastgoedportefeuille van het Fonds bestaat uit de huidige winkelportefeuille van ASR Nederland N.V., de op twee na grootste verzekeringsmaatschappij van Nederland. De totale waarde bedraagt ongeveer € 1,1 miljard. Het Fonds geeft nationale en internationale institutionele beleggers de mogelijkheid te investeren in een gespreide en gebalanceerde portefeuille die bestaat uit 210 winkelobjecten gelegen op A-locaties in Nederland. De portefeuille omvat winkels op A-locaties, (wijk)winkelcentra en supermarkten, met een totaal aan verhuurbare vloeroppervlakte van meer dan 300.000 m². Het Fonds heeft eveneens een pijplijn van projecten met een waarde van ongeveer € 280 miljoen.

Het Fonds is een fonds voor gemene rekening met een onbeperkte levensduur. Het Fonds zal beperkt vreemd vermogen hebben, welke deels gebruikt wordt om liquiditeit te verschaffen voor de fondsmanager en voor de inkoop van units in het fonds.
Het Fonds is gestructureerd in lijn met INREV-Richtlijnen om optimale transparantie richting beleggers te garanderen. ASR Nederland blijft een aanzienlijk aandeel houden in het Fonds. ASR Nederland stelt de vastgoedportefeuille open voor derden om meer flexibiliteit in haar vastgoed-beleggingen te creëren, zonder dat de kritieke massa van de portefeuille, die in meer dan 100 jaar is opgebouwd, teniet wordt gedaan.

Dick Gort, CEO van ASR Vastgoed Vermogensbeheer, “De introductie van het ASR Dutch Prime Retail Fund geeft aan wat onze toekomstige ambities zijn. Op den duur streven
wij er naar om meer Nederlandse sectorfondsen van vergelijkbare hoge kwaliteit te lanceren. Wij beheren al sinds jaar en dag een omvangrijke en gevarieerde vastgoedportefeuille voor ASR Nederland ter waarde van ongeveer € 4 miljard. Wij kijken er dan ook naar uit om nieuwe beleggers te kunnen verwelkomen. Bij het opzetten van het fonds hebben wij veel aandacht besteed aan een goede fonds governance structuur en hebben wij een innovatief liquiditeitsmechanisme ingebouwd om zoveel mogelijk aan de wensen van onze potentiële beleggers tegemoet te komen.”

Nederlandse winkelmarkt
Nederlands winkelvastgoed is een goed ontwikkelde, stabiele beleggingscategorie met een solide track record. De resultaten in de sector worden opgestuwd door een groot verschil tussen vraag en aanbod van kwalitatief hoogwaardig winkelvastgoed, door de hoge bevolkingsdichtheid en door het stringente beleid ten aanzien van ruimtelijk ordening. Dit levert zowel waardegroei als stabiele huurinkomsten op. Volgens de IPD Retail Index bedraagt het jaarlijks gemiddelde totaalrendement voor winkelvastgoed in Nederland in de laatste 10 jaar 9,6%, vergeleken met 8,0% in de Eurozone. De Nederlandse vastgoedmarkt wordt gekenmerkt door een bovengemiddelde inkomensgroei en een lage volatiliteit, hetgeen heeft geleid tot een positief rendement.

ASR Vastgoed Vermogensbeheer
Tot nu toe was ASR Vastgoed Vermogensbeheer de ‘in-house’ asset manager voor ASR Nederland,verantwoordelijk voor het beheer van een kantoren-, winkel-, woning- en grond-portefeuille van ongeveer € 4,0 miljard. CB Richard Ellis treedt op als adviseur en placement agent voor het Fonds.

Marco Hekman, CEO CB Richard Ellis Nederland, “De Nederlandse markt wordt gedomineerd door traditionele winkellocaties in de stadscentra, waarbij het aanbod van nieuwe kwalitatief hoogstaande winkellocaties schaars is, onder andere veroorzaakt door
strenge bestemmingsplanprocedures. Het ASR Dutch Prime Retail Fund biedt beleggers de mogelijkheid om te investeren in een unieke portefeuille met topkwaliteit
winkelvastgoed. Het fonds geeft een aantrekkelijk jaarlijks cash dividend en heeft een zeer laag risicoprofiel. Qua kwaliteit en volume levert ASR Vastgoed Vermogensbeheer
een aanbod dat sinds lange tijd niet meer op de markt is getoond."

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marco Hekman of Casper van Grieken.