06
december
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Belangstelling van beleggers in Nederlandse woningmarkt neemt toe

Terwijl de markt voor koopwoningen de eerste tekenen van herstel laat zien wordt de beleggingsmarkt sterk beïnvloed door de verhuurdersheffing, zo blijkt uit de meest recente The Netherlands Residential MarketView van vastgoedadviseur CBRE.

De heffing leidt tot een waardedaling van gereguleerde huurwoningen en zorgt ervoor dat commerciële beleggers zich vrijwel volledig op het geliberaliseerde marktdeel richten.
Het kleiner wordende gat tussen leegwaarden en exploitatiewaarden leidt er daarbij toe dat woningbeleggingen zich steeds meer als commercieel vastgoed gaan gedragen. De nadruk ligt vooral op stabiele cashflows, hetgeen zorgt voor een toenemende kloof tussen ‘core’ en secundair vastgoed. Institutionele ‘core’ beleggers richten zich inmiddels vrijwel volledig op nieuwbouw in de sterkste regio’s, daarbuiten zijn het particuliere beleggers die de toon zetten.
Er is nog steeds veel interesse van buitenlandse partijen maar die hebben tot op heden nog geen directe markttoegang gevonden. Wel wordt de Nederlandse markt in toenemende mate het speelveld van Duitse banken, die steeds vaker voor (her)financieringen zorgen.

Nieuw aanbod van ‘core’ objecten wordt met name in de Randstad gevormd door een toenemend volume aan nieuwbouwontwikkelingen in het lagere segment van de geliberaliseerde huur. Met name in Amsterdam vindt een opvallend aantal van deze projecten plaats, vaak op prominente werklocaties zoals de Zuidas en het Amstelstation.

Hoewel de markt voor beleggingswoningen is aangezwengeld door veranderingen in regelgeving blijven er nog altijd veel obstakels. Met name de verhuurdersheffing zorgt voor een marktverstoring, die dit jaar mede tot een historisch hoge huurstijging heeft geleid. Onzekerheid over toekomstige regelgeving - of het terugdraaien van reeds genomen maatregelen - zorgt bovendien voor verwarring en terughoudendheid bij marktpartijen.


Residential MarketViewResidential MarketView