Amsterdam,
23
juli
2020
|
08:00
Europe/Amsterdam

Beleggingen in vastgoed gedaald met 16%

Buitenlandse beleggers houden vertrouwen in Nederlandse vastgoedmarkt

Het beleggingsvolume in de vastgoedmarkt bedraagt over het afgelopen half jaar 6,9 miljard euro, een daling van 16% vergeleken met de eerste helft van 2019 (8,3 miljard). Hoewel deze daling significant is, lijkt de impact van de coronacrisis minder ernstig dan eerder voorspeld. Vastgoedadviseur CBRE verwacht volgens haar meest recente prognose voor heel 2020 een daling van het beleggingsvolume van 25-35%.

Vergeleken met de kredietcrisis staat de vastgoedmarkt er nu veel beter voor, met als gevolg dat buitenlandse beleggers vertrouwen houden in de Nederlandse vastgoedmarkt: hun aandeel in de beleggingsmarkt nam in de eerste crisismaanden nauwelijks af. Redenen hiervoor zijn onder andere de grotere spreiding van beleggingsmogelijkheden over de vastgoedsectoren en de grote beschikbaarheid van kapitaal. Dit stelt CBRE in haar Mid-Year Market Outlook.

Verwachte daling beleggingsvolume in 2020

Het beleggingsvolume is de afgelopen zes maanden met 16% gedaald vergeleken met dezelfde periode in 2019. Deze daling is beperkt, maar het percentage over heel 2020 kan nog iets oplopen. “2019 kende een matig eerste half jaar en een zeer sterk vierde kwartaal. Zo’n sterk vierde kwartaal gaan we dit jaar naar alle waarschijnlijkheid niet evenaren. Bovendien bevatte het eerste half jaar van 2020 nog 2,5 maanden zonder corona, hierdoor komt de daling in de eerste zes maanden uit op ‘slechts’ 16%. De tweede helft van 2020 wordt volledig beïnvloed door corona. We verwachten dan ook een daling van 25-35% over heel 2020, dus een totaalvolume van 14 tot 16 miljard euro vergeleken met 21,6 miljard euro vorig jaar. Dit is een positieve bijstelling, aan het begin van de corona-uitbraak verwachtten we nog een daling van 30-40%,” zegt Bart Verhelst, Executive Director Capital Markets bij CBRE.

Vertrouwen buitenlandse beleggers in Nederlandse vastgoedmarkt blijft

De vastgoedmarkt blijkt veel beter bestand tegen een crisis dan in 2008, toen vooral de kantorenmarkt, als grootste sector, hard geraakt werd. Belangrijke fundamentele verschillen zorgen nu voor een beperkte impact. Tijdens de kredietcrisis trokken buitenlandse beleggers zich terug en bleven de Nederlandse partijen over. Het aandeel buitenlands kapitaal daalde van 41% in vlak voor de kredietcrisis in 2007 naar nog maar 22% tijdens de kredietcrisis. Een dergelijke terugtrekking is nu niet aan de orde, het aandeel van buitenlands kapitaal blijft vrijwel onveranderd: 60% in 2019 tegenover 58% in het afgelopen half jaar.

Grotere diversiteit in beleggingen

Een ander verschil dat een positief effect heeft op de weerbaarheid van de vastgoedmarkt, is dat beleggingen beter gespreid zijn over de verschillende sectoren. In 2007 was de kantorenmarkt de dominante sector waar 68% van de vastgoedbeleggingen in plaats vond. In 2008 was dit nog maar 40%, en in de jaren daarna daalde dit verder naar 18% in 2020. De woningsector is daarentegen sterk gegroeid. Deze bedroeg 9% in 2007 en 2008, maar was in 2019 al goed voor 35% van alle beleggingen en in de eerste helft van 2020 voor 46%. Ook andere sectoren kregen de afgelopen jaren meer belangstelling van investeerders, zoals zorgvastgoed en industrieel en logistiek vastgoed. Door de toegenomen spreiding is de vastgoedbeleggingsmarkt stabieler geworden.

“Met name woningen, logistiek en zorgvastgoed zijn de afgelopen jaren gegroeid. De trek naar deze sectoren wordt gedreven door structurele groei van de Nederlandse bevolking en economie. Hierdoor zal de vraag naar steeds beter vastgoed toenemen en blijven deze beleggingssectoren groeien. Zelfs met de huidige verschuiving naar minder volatiele sectoren verwachten we een blijvend hoger beleggingsvolume dan in 2008,” aldus Erik Langens, Executive Director Capital Markets bij CBRE.

Lees meer over de huidige status en de verwachtingen voor de vastgoedbeleggingsmarkt en de verschillende vastgoedsectoren: download rapport.

 

Over CBRE

Over CBRE Group, Inc.
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), een Fortune 500- en S&P 500-bedrijf met het hoofdkantoor in Dallas, is 's werelds grootste advies- en beleggingsbureau voor commercieel vastgoed (in termen van de omzet in 2023). De organisatie heeft meer dan 130.000 werknemers (inclusief werknemers van Turner & Townsend) en bedient klanten in meer dan 100 landen. CBRE biedt strategisch advies en begeleiding bij de aan- en verkoop en aan- en verhuur van vastgoed, corporate services, property-, facility en projectmanagement, taxaties, (her)ontwikkeling, investment management en research & consulting. Bezoek onze websites www.cbre.nl en www.cbre.com.