Amsterdam,
13
augustus
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Beleggingsmarkt kantoren breidt sterk uit

De beleggingsmarkt voor kantoren heeft zich in de eerste helft van 2014 sterk uitgebreid, terwijl activiteit op de gebruikersmarkt verder is teruggelopen, zo blijkt uit de nieuwste MarketView Offices van CBRE.

Er werd bijna € 1,2 miljard belegd in kantoren in het eerste halfjaar, een verdubbeling op jaarbasis en de sterkste jaaropening sinds de financiële crisis. Bijna 70% van het totaal kwam terecht in Amsterdam, waar de aankopen van ITO|SOM en The Edge aan de Zuidas de grootste transacties waren. Door de aanhoudende beleggingsdruk wordt ‘prime’ vastgoed in de topdistricten inmiddels schaars en vindt een verschuiving naar de randlocaties van de vier grote steden plaats.

De gebruikersmarkt laat weinig activiteit zien en richt zich steeds meer op de grote steden. Het opnamevolume daalde in het eerste halfjaar met ruim 20% op jaarbasis, maar dit wordt deels gecompenseerd door een hoger volume aan heronderhandelingen. Ook het stabiele leegstandscijfer toont aan dat de markt zich vooral kenmerkt door lage mobiliteit, en niet zozeer door dalende bezettingsgraden. De G4, en Amsterdam voorop, waren het meest in trek bij kantoorgebruikers en registreerden meer dan de helft van de totale opname. De trek van de periferie naar de binnensteden en toplocaties gaat onverminderd door. Tekenend in dit verband is dat het CBD van Den Haag de hoogste netto opname heeft laten zien in de periode na de crisis. Ook de behoefte aan hoogwaardige en moderne kantoren houdt aan. Aan de Amsterdamse Zuidas heeft deze combinatie al geleid tot nieuwe kantoorontwikkelingen en een opwaartse druk op de huurprijzen.

Schaarste aan topproduct en de herstellende economie leiden tot een hogere risicobereidheid bij beleggers. Een verdere verschuiving van de markt richting de regionale steden ligt in het verschiet. De aanhoudende behoefte aan multifunctionaliteit en een geschikte woon/werkomgeving voor het kantoorpersoneel zorgt ervoor dat de vraag uit de kantoren-, retail- en woningmarkt steeds meer samenkomt en zich bundelt in de grootse binnensteden, met name Amsterdam.

CBRE Netherlands Office MarketView CBRE Netherlands Office MarketView