15
augustus
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Beleggingsmarkt voor bedrijfsruimte trekt aan

Stabiliteit op de gebruikersmarkt en aantrekkelijke prijsniveaus hebben de interesse van beleggers voor de Nederlandse bedrijfsruimte aangewakkerd, zo blijkt uit de Industrial MarketView over het eerste halfjaar van 2013 van vastgoedadviseur CBRE.

Beleggers richten zich met name op logistiek vastgoed, dat een duidelijke stijging in beleggingsomzet heeft laten zien, maar ook multi-let complexen kunnen zich op een verhoogde belangstelling van beleggers verheugen.

De markt voor logistieke eindgebruikers wordt daarbij nog altijd gekenmerkt door een beperkte beschikbaarheid voor modern product, hoewel de eerste tekenen van een verruiming zichtbaar zijn. Dit geldt met name voor West-Brabant, waar de leegstand in de afgelopen kwartalen gestaag is opgelopen. Omdat de goederenvolumes en de detailhandelsverkopen geen groei laten zien is de voornaamste drijfveer achter de logistieke marktdynamiek nog altijd de modernisering en consolidatie van distributie-operaties. De logistieke opname wordt dan ook gedomineerd door grootschalige ‘built-to-suit’ transacties, met name in het zuiden van het land.

In de multi-let sector zijn de bezettingsgraden eveneens stabiel gebleven, waarbij moet worden aangetekend dat de leegstandsniveaus hoger liggen dan bij logistiek. Dit komt mede door de hogere mutatiegraad en de hogere natuurlijke frictieleegstand die dit segment kenmerken. Omdat de aanvangsrendementen tot aantrekkelijke niveaus zijn gestegen en de meeste complexen op strategisch aantrekkelijke locaties aan de stadsranden te vinden zijn is de belangstelling van beleggers voor multi-let complexen groeiende.