Amsterdam,
20
januari
2016
|
14:15
Europe/Amsterdam

Beleggingsvolume in Nederlands zorgvastgoed verdrievoudigd

De belangstelling van nationale en internationale beleggers voor zorgvastgoed groeit sterk. Het beleggingsvolume is de afgelopen jaren vrijwel verdrievoudigd en neemt de komende jaren naar verwachting verder toe. Tegelijkertijd laten de bruto-aanvangsrendementen een dalende lijn zien. Het beleggen in Nederlands zorgvastgoed staat niet langer in de kinderschoenen. Dit concluderen Syntrus Achmea Real Estate & Finance en CBRE in een gezamenlijke publicatie die vandaag verschijnt. De organisaties maken voor het eerst de transactievolumes en aanvangsrendementen in deze relatief jonge asset class inzichtelijk.

De afgelopen jaren is er geïnvesteerd in uiteenlopende typen zorgvastgoed, waaronder gezondheidscentra, klinieken en woon-zorgconcepten; voor zowel lichte als zware zorg.Daarnaast signaleren CBRE en Syntrus Achmea RE&F dat in meerdere transacties zowel care als cure zorgvastgoed betrokken zijn. Zo worden levensloopbestendige woningen regelmatig in hetzelfde gebouw ondergebracht als intramurale zorgwoningen en zorg gerelateerde diensten. De Makroon in Amsterdam – die een week geleden haar deuren opende - is daar een mooi voorbeeld van (foto).

Jeroen Hermus, Associate Director Healthcare, CBRE
Wij signaleren dat steeds meer nationale en internationale partijen willen investeren in deze sector. Mede door de lage rentestand en de goede perspectieven is het beleggingsvolume in Nederland in 2015 gestegen naar € 338 miljoen. De eerste transacties van beleggers uit onder meer België, Zwitserland, de Verenigde Staten en Azië hebben reeds plaatsgevonden. Wij verwachten dat door de toenemende marktwerking in de sector het beschikbare aanbod van goede beleggingsproducten en het volume verder zullen toenemen.
Jeroen Hermus, Associate Director Healthcare, CBRE
Joost de Baaij, Senior Research Analyst Syntrus Achmea RE&F
Zorgvastgoed is een uitstekende diversifier in de vastgoedportefeuille. De herziening van het stelsel van langdurige zorg en de transitie naar meer marktgedreven zorg hebben de ontwikkeling van moderne, toekomstbestendige zorgconcepten in de hand gewerkt. Daar komt bij dat de huurinkomsten in deze sector minder conjunctuurgevoelig zijn en dat zorgwoningen een uitstekend beleggingsalternatief zijn voor schaars beschikbare reguliere huurwoningen. Voor investeerders in zorgvastgoed geldt dat zij op de (middel)lange termijn mooie kansen kunnen verzilveren en dat er op korte termijn een extra early-adopterpremium valt te behalen.
Joost de Baaij, Senior Research Analyst Syntrus Achmea RE&F

CBRE en Syntrus Achmea Real Estate & Finance beogen met deze publicatie een bijdrage te leveren aan meer transparantie in de markt en het inzichtelijk maken van de kansen in de sector.

Over CBRE

Over CBRE Group, Inc.
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), een Fortune 500- en S&P 500-bedrijf met het hoofdkantoor in Dallas, is 's werelds grootste advies- en beleggingsbureau voor commercieel vastgoed (in termen van de omzet in 2023). De organisatie heeft meer dan 130.000 werknemers (inclusief werknemers van Turner & Townsend) en bedient klanten in meer dan 100 landen. CBRE biedt strategisch advies en begeleiding bij de aan- en verkoop en aan- en verhuur van vastgoed, corporate services, property-, facility en projectmanagement, taxaties, (her)ontwikkeling, investment management en research & consulting. Bezoek onze websites www.cbre.nl en www.cbre.com.