Amsterdam,
18
februari
2016
|
10:49
Europe/Amsterdam

Beleggingsvolume winkelvastgoed stijgt met 87% naar recordbedrag van € 2,8 miljard

Het winkelbeleggingsvolume heeft afgelopen jaar een recordhoogte bereikt van € 2,8 miljard, een stijging van 87% op  jaarbasis. Uit de meest recente MarketView Retail van CBRE blijkt dat dit volume met name gevoed is door de verkoop van een handvol grote winkelportefeuilles en een toenemend aantal single assets. Het recordvolume illustreert daarnaast duidelijk dat de beleggersmarkt voorloopt op de gebruikersmarkt. Daar waren aan het einde van het jaar diverse faillissementen te betreuren. Vooral retailers in het concurrerende middensegment, zonder duidelijke positionering, wisten hun hoofd niet boven water te houden.

Krijn Taconis, Executive Director Retail
Beleggers zijn bovenmatig geïnteresseerd in vastgoed in populaire winkelstraten in de grotere steden. In het bijzonder institutionele partijen en Real Estate Investment Trusts (REITs) kijken naar deze locaties met het hoogste aantal bezoekers. Zo kocht Vastned in mei 2015 Rokin Plaza voor € 108 miljoen. Opportunistische beleggers kijken ook naar winkelcentra en -portefeuilles waar nog ruimte is voor verbetering. De aankoop van 15 winkelvastgoedobjecten door Tristan Capital Partners van Delta Lloyd is een goed voorbeeld van een dergelijke belegging.
Krijn Taconis, Executive Director Retail

CBRE ziet dat grote internationale retailers verder expanderen. Door hun omvang hebben zij profijt van inkoop- en schaalvoordelen en kunnen ze snel op trends inspelen. Voorbeelden hiervan zijn in ieder marktsegment te vinden, zoals het Duitse Kik en Spaanse Inditex. De winkelruimte die door minder fortuinlijke retailers is achtergelaten wordt - met name op de betere locaties – snel ingevuld. Niet alleen door bovengenoemde partijen maar ook door nieuwe internationale toetreders zoals Snipes en TK Maxx. De aanhoudende interesse in winkelruimte op A1-locaties heeft in Amsterdam op de Kalverstraat gezorgd voor een huurgroei (sinds 2012) van € 2.900 naar € 3.000 per vierkante meter per jaar. De tophuren in de overige vier grote steden zijn gelijk gebleven.

Bovengenoemde ontwikkelingen zetten zich naar verwachting verder voort. De economische vooruitzichten voor de winkel vastgoedmarkt zijn gunstig, maar de consument heeft inmiddels haar oude bestedingspatroon veranderd. Hierdoor zullen in 2016 nog meer retailers verdwijnen uit het winkellandschap.
CBRE verwacht dat goed presterende retailers verder blijven groeien en dat nieuwe toetreders de winkelstraten blijven verrijken. De interesse van beleggers in prime vastgoed blijft eveneens aanhouden. Echter, vanwege schaarste van dit type product is het aannemelijk dat komend jaar het investeringsvolume in (wijk)winkelcentra, winkelportefeuilles met daarin ook secundair winkelvastgoed en retailparken hoger zal liggen.

 

Over CBRE

Over CBRE Group, Inc.
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), een Fortune 500- en S&P 500-bedrijf met het hoofdkantoor in Dallas, is 's werelds grootste advies- en beleggingsbureau voor commercieel vastgoed (in termen van de omzet in 2023). De organisatie heeft meer dan 130.000 werknemers (inclusief werknemers van Turner & Townsend) en bedient klanten in meer dan 100 landen. CBRE biedt strategisch advies en begeleiding bij de aan- en verkoop en aan- en verhuur van vastgoed, corporate services, property-, facility en projectmanagement, taxaties, (her)ontwikkeling, investment management en research & consulting. Bezoek onze websites www.cbre.nl en www.cbre.com.