Amsterdam,
14
september
2022
|
09:51
Europe/Amsterdam

Bouwprijzen zorgen voor onrust

Tijd voor verandering!

Stijgende en onvoorspelbare bouwprijzen zijn een zorg voor de vastgoedsector. Projecten in elke ontwikkelingsfase hebben momenteel te maken met hoge arbeids- en materiaalkosten, inflatie, leveringsproblemen en toegenomen regeldruk. In het rapport  “Mitigating Construction Cost Risk for Investors and Developers in Europe” deelt CBRE de verwachtingen van de ontwikkeling van bouwkosten. Zo krijgt, onder andere, de Nederlandse markt te maken met grote uitdagingen door het hoger uitvallen van de bouwkosteninflatie dan de algemene prijsinflatie.

Hoe houden we processen draaiende en zorgen we dat er ruimte blijft voor haalbare (her)ontwikkelingen en projecten? We stelden de vraag aan onze consultants van verschillende afdelingen.

 

Verandering nodig
Betekenen de verwachtingen uit het rapport dat bestaande en nieuwe (her)ontwikkelingen en projecten massaal stil komen te liggen? Zo erg is het zeker niet, maar willen we de genoemde complexe uitdagingen zoals het tekort aan materialen, onduidelijke prijsontwikkelingen, uitdagende duurzaamheidsvraagstukken willen oplossen, kan dat alleen door transparante, flexibele en langdurige samenwerkingen in de gehele vastgoedketen. Dit is nieuw en spannend voor de traditionele vastgoedsector, met een gefragementeerde keten en een zekere mate van argwaan. Het gevolg van de traditionele manier van zaken doen, is dat aannemers zich ofwel gaan terugtrekken in een aanbesteding of zich juist gaan indekken met steeds hogere risicopercentages waardoor opdrachtgevers ontwikkelingen nauwelijks rond gerekend krijgen.

Ketenintegratie
De huidige situatie doet ons steeds meer inzien dat het samenwerken in de vastgoedketen veel meer geïntegreerd moet worden om te kunnen anticiperen op alle uitdagingen, waaronder ook duurzaamheidsvraagstukken. De vastgoedketen moet niet meer wantrouwend optreden en solistisch te werk gaan, de keten moet worden opengebroken. Concreet betekent dit: aannemers en leveranciers al vroeg in het ontwerpproces betrekken. Door direct met ontwerpers en bouwers om tafel te gaan, zal resulteren in hele andere (circulaire) ontwerpkeuzes die de realisatie- en zelfs exploitatiefase ten goede komen.

Transparantie
Transparantie en vertrouwen zijn cruciaal hierin. De kunst is om de uitvoerings- en leveringsrisico’s vroegtijdig te benoemen en mee te nemen in de business case en het ontwerpproces. Ook is het belangrijk de risico’s zo goed mogelijk uit te spreiden over de keten. Dat kan het verschil maken tussen een aanbesteding die gewoon gegund wordt, en hetzelfde project dat wordt afgeblazen. Een open gesprek met de hele keten zorgt ervoor dat elke partij - ondanks de onzekerheid -  door kan met zijn werk. CBRE stimuleert en faciliteert met behulp van een risico- en indexeringsregeling zulke gesprekken.

Flexibiliteit
Langdurige samenwerkingsverbanden vragen om empathie en flexibiliteit in het proces. Corona heeft ons geleerd dat de wereld er plotseling heel anders uit kan zien. Zo kan een langdurige (her)ontwikkelingsopgave ook tussentijds te maken krijgen met crisismomenten die om een koersverandering vragen. De crux is om op die momenten niet met de vinger te gaan wijzen, maar gezamenlijk op zoek te gaan naar innovatieve oplossingen om het project alsnog haalbaar te houden. Natuurlijk moet elke contractant zijn verplichtingen nakomen, maar uitzonderlijke tijden en gebeurtenissen vragen om empathie en samenwerking om tot nieuwe, creatieve oplossingen te komen.

Hoe nu verder?
Niemand zal ontkennen dat prijsstijgingen, levertijden en onzekerheid over de toekomst veel vragen van de vastgoedsector. Opdrachtgevers, bouwers en wij als adviseur merken de effecten daarvan.

Maar er zijn nog steeds eindeloos veel mogelijkheden om samen te werken en slimme oplossingen te bedenken voor onze partners. Dat vraagt om maatwerk, bereidwillendheid en partnership in de hele vastgoedketen. In dit rapport over de vooruitzichten van de ontwikkeling van bouwkosten in Europa worden al een aantal eerste suggesties gedaan waar we concreet mee aan de slag kunnen!

Lees hier het rapport Investors: Mitigating Construction Cost Inflation Risk in Europe.

Boilerplate

Over CBRE Group, Inc.
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), een Fortune 500- en S&P 500-bedrijf met het hoofdkantoor in Dallas, is 's werelds grootste advies- en beleggingsbureau voor commercieel vastgoed (in termen van de omzet in 2023). De organisatie heeft meer dan 130.000 werknemers (inclusief werknemers van Turner & Townsend) en bedient klanten in meer dan 100 landen. CBRE biedt strategisch advies en begeleiding bij de aan- en verkoop en aan- en verhuur van vastgoed, corporate services, property-, facility en projectmanagement, taxaties, (her)ontwikkeling, investment management en research & consulting. Bezoek onze websites www.cbre.nl en www.cbre.com.