14
mei
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

CBRE Asset Services omarmt Redex

CBRE Asset Services past sinds kort de standaard van Redex (Real Estate Data Exchange) toe voor zijn digitale gegevensuitwisseling.

Dat werd mogelijk na de toevoeging van een Redex-interface aan het gebruikte pakket Yardi Voyager. Daarmee is CBRE Asset Services de eerste property manager die gebruikmaakt van de nieuwste versie van de datadefinitie die Redex ontwikkelde in samenwerking met Oscre (Open standard consortium for real estate).

‘Voor de property managers en investment managers die al gebruikmaken van Redex betekent de uitbreiding met Yardi een verdere toename in efficiency en uniforme wijze van onderlinge communicatie’, aldus Redex. De organisatie wil dat haar standaard in de nabije toekomst ook wordt gebruikt voor de uitwisseling van digitale gegevens met bijvoorbeeld taxateurs.