19
april
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

CBRE beheerst en vermindert milieurisico's met ISO 14001

CBRE’s service line Project Management is recent gecertificeerd conform de ISO 14001 standaard.

Dit is een standaard op het gebied van milieumanagement die is ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm worden de milieurisico's van de eigen bedrijfsvoering beheerst en waar mogelijk verminderd.

Concreet betekent dit dat CBRE Project Management zowel op organisatie- als projectniveau zichtbaar bezig wil zijn met verdere verbeteringen en het nemen van maatregelen om milieubelasting te beperken.
In 2012 behaalde Project Management reeds de ISO 9001 certificering, een hulpmiddel bij het ontwikkelen, invoeren en verbeteren van een effectief kwaliteitsmanagementsysteem. Deze norm helpt bij het inrichten en verbeteren van processen die belangrijk zijn voor het verhogen van kwaliteit en klanttevredenheid. De ISO 14001 standaard is dusdanig geïntegreerd met de ISO 9001 processen zodat het verdere optimalisering van de bedrijfsvoering bevordert.