Amsterdam,
18
oktober
2021
|
12:17
Europe/Amsterdam

CBRE: Herstel komt op gang op Europese vastgoedbeleggingsmarkt na pandemie

 

  • Volumes in 3e kwartaal 2021 met 55% gestegen ten opzichte van vorig jaar en in lijn met niveaus vóór corona
  • Investeringsvolumes in lopend jaar € 208 miljard
  • Sectoren Meergezinswoningen en Industrie en Logistiek blijven marktaandeel in totale investeringsmarkt vergroten

Op de Europese markt voor vastgoedbeleggingen vindt een opmerkelijk herstel plaats, blijkt uit de laatste cijfers van wereldwijde vastgoedadviseur CBRE. De volumes aan Europese investeringen bedroegen in het 3e kwartaal van 2021 in totaal € 77,3 miljard, een stijging van 55% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat is hoger dan de volumes in het 3e kwartaal in de voorgaande vijf jaar, afgezien van 2019, toen dit volume € 78,8 miljard bedroeg. Dit wijst op een terugkeer naar het activiteitenniveau van voor de coronapandemie. Alle grote markten, behalve Frankrijk, zagen de volumes in het 3e kwartaal stijgen in vergelijking met het voorgaande jaar, waaronder Nederland (123%), Duitsland (96%), Scandinavië (94%), Spanje (85%) en het VK (64%).

Het sterke 3e kwartaal, dat werd aangedreven door verschillende grote platformtransacties, waaronder de verkoop van het Akelius-platform in Duitsland en Scandinavië voor € 9,1 miljard, brengt het totale investeringsbedrag voor het lopende jaar op € 208 miljard, een stijging van 10% vergeleken met € 189 miljard in 2020. Dit ondanks het feit dat het 1e kwartaal van 2020 het hoogste 1e kwartaal ooit was. Het VK, Scandinavië, Spanje en Duitsland voeren het herstel aan, met jaarlijkse stijgingen van het investeringsvolume van respectievelijk 47%, 30%, 22% en 8% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dit volumeherstel is echter niet universeel, met verschillende markten die voor de eerste negen maanden van het jaar (1e kwartaal 2021 t/m 3e kwartaal 2021) lagere volumes laten zien dan in 2020, waaronder Frankrijk (-13%), Italië (-8%) en Nederland (-3%).

Volgens CBRE is het investeringsvolume in de Hotelsector aanzienlijk gestegen, die na de pandemie een duidelijk herstel laat zien. De volumes in de Hotelsector zijn het lopende jaar gestegen met 24% en waren 41% hoger dan in het 3e kwartaal van 2020. Er was geen zichtbare onrust in de markt, zoals aan het begin van het jaar wel werd verwacht.

Ook de sectoren Industrie en Logistiek en Meergezinswoningen bleven uitzonderlijk goed presteren. In de eerste negen maanden van dit jaar (1e kwartaal 2021 t/m 3e kwartaal 2021) stegen de investeringsvolumes in de sector Industrie en Logistiek met 65% ten opzichte van 2020, terwijl de volumes in het 3e kwartaal van 2021 ook met 65% zijn gestegen in vergelijking met het 3e kwartaal van 2020. Investeringsvolumes voor het lopende jaar voor Meergezinswoningen stegen met 20% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar en met 143% ten opzichte van het 3e kwartaal 2020.

Beide sectoren hebben hun aandeel in de totale investeringsmarkt ook verder vergroot. In de 12 maanden van het 4e kwartaal 2019 t/m het 3e kwartaal 2020 vertegenwoordigde Meergezinswoningen 22% van de totale Europese markt, en groeide deze sector tot 27% in de 12 maanden van het 4e kwartaal 2020 t/m het 3e kwartaal 2021. Ook de sector Industrie en Logistiek vergrote het aandeel over dezelfde periode van 12% tot 19%. Dat gaat vooral ten koste van Kantoren, dat het investeringsaandeel terug zag lopen van 38% naar 31%, maar wel de grootste beleggingscategorie in Europa blijft.

De investeringen in Europese Kantoren stegen in het 3e kwartaal van 2021 met 32% ten opzichte van het 3e kwartaal van vorig jaar en bleven tot nu toe stabiel. Ondertussen stegen de investeringen in de Detailhandel in het 3e kwartaal van 2021 met 20% in vergelijking met het 3e kwartaal van 2020, maar lagen deze 21% lager dan in de eerste negen maanden van vorig jaar.

Chris Brett, Managing Director, EMEA Capital Markets, CBRE merkte op: “Het herstel waar we op rekenden, is nu in veel markten flink op gang. Maar zoals we verwachtten, verloopt het herstel in sommige delen van Europa langzamer dan in andere. Het positieve kapitaalsentiment op EXPO Real in München afgelopen week wijst op een zeer actief vierde kwartaal in alle markten en daarom verwachten we dat het herstel dat we in het 3e kwartaal zagen zich zal voortzetten en dat de volumes in 2021 die van 2020 zullen overtreffen. Door de pandemie zien we in de kantorenmarkt een vlucht naar kwaliteit, waarbij de ruimtes met een sterke ESG-kwalificatie hogere huren afdwingen. Als gevolg daarvan beginnen we een polarisatie op de huurmarkt te zien, een trend waarvan wij verwachten dat deze zich de komende maanden over heel Europa uit zal breiden.”