Amsterdam,
26
april
2018
|
12:03
Europe/Amsterdam

CBRE: “Toenemende schaarste kantoorruimte vereist snel visie coalities”

Na Amsterdam ook snelle afname leegstand in andere steden

De snelle terugloop van beschikbare kantoorruimte in grote steden als Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag vereist snel een duidelijke visie van de verschillende gemeentebesturen op nieuwbouw. Hiervoor pleit vastgoedadviseur CBRE. De schaarste kan impact hebben op de economische groei in Nederland doordat bedrijven niet de juiste huisvesting kunnen vinden.

Leegstand Amsterdam op laagste niveau sinds 2000

De leegstand in de Amsterdamse kantorenmarkt (Amsterdam, Diemen en Amstelveen) is in het eerste kwartaal van 2018 gedaald naar het laagste niveau sinds 2000: 5,4% van de totale kantorenvoorraad. De leegstand in Amsterdam is sinds het hoogste niveau in 2010 met 72% afgenomen.

Zelfde trend in andere steden

Ook in andere grote steden waaronder Rotterdam, Utrecht en Den Haag ziet CBRE de kantorenleegstand snel teruglopen. De afgelopen jaren is de leegstand in deze steden respectievelijk gedaald met 20%, 42% en 47%, gerekend vanaf de hoogste niveaus in leegstand. Met name in Utrecht, maar ook in Den Haag heeft dit huurgroei tot gevolg.

CBRE ziet de afname van beschikbare kantoorruimte de komende jaren doorzetten voor de grote steden, wat zal zorgen voor verdere reductie van de leegstand en huurprijsstijging.

Rudolf de Boer, Managing Director
In het licht van de huidige coalitievormingen is de snelle afname van beschikbare kantoorruimte een belangrijke trend die door gemeentebesturen onderkend moet worden. We zien dat de beschikbare kantoorruimte in de grote steden snel afneemt en tegelijkertijd hebben de grootste politieke partijen plannen om meer kantoren te transformeren naar woningen. Het is belangrijk dat zij bij het vormen van hun woningbouwplannen meer rekening houden met de groeiende vraag naar kantoren en hier in hun beleid ruimte voor bieden.
Rudolf de Boer, Managing Director

Hij vervolgt:

Het zal bijvoorbeeld een steeds grotere uitdaging worden om bedrijven die in navolging van EMA naar Amsterdam willen komen, huisvesting te bieden. Eenzelfde marktdynamiek zullen we op korte termijn terug gaan zien in andere belangrijke randsteden. De eerste tekenen daarvan zijn nu al zichtbaar.
Rudolf de Boer, Managing Director CBRE
De krapte op de grootste kantorenmarkt, Amsterdam, leidt ertoe dat bedrijven uitwijken naar andere steden. Hier liggen kansen, maar direct ook een opgave voor deze steden om zich duidelijker te positioneren en voldoende kantoorruimte te bieden om deze bedrijven te kunnen huisvesten. Het is in het belang van onze economische groei en onze internationale positie dat we aan de vraag naar kantoorruimte kunnen voldoen.
Rudolf de Boer, Managing Director CBRE
Over CBRE

Over CBRE Group, Inc.
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), een Fortune 500- en S&P 500-bedrijf met het hoofdkantoor in Dallas, is 's werelds grootste advies- en beleggingsbureau voor commercieel vastgoed (in termen van de omzet in 2023). De organisatie heeft meer dan 130.000 werknemers (inclusief werknemers van Turner & Townsend) en bedient klanten in meer dan 100 landen. CBRE biedt strategisch advies en begeleiding bij de aan- en verkoop en aan- en verhuur van vastgoed, corporate services, property-, facility en projectmanagement, taxaties, (her)ontwikkeling, investment management en research & consulting. Bezoek onze websites www.cbre.nl en www.cbre.com.