24
juni
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Consument prefereert nog steeds lokale winkels en stadscentra om te winkelen

CBRE vraagt 10.000 Europese consumenten naar hun winkelgedrag

- 78% kiest voor stadscentra voor het shoppen van fashion -
- Prijs, veiligheid, hygiëne en toegankelijkheid zijn de belangrijkste factoren –


Amsterdam, 24 juni 2013 – Centrum Managers zullen terug moeten gaan naar de basis om aan de vraag van de consument te voldoen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van CBRE naar het winkelgedrag van Europese consumenten. Hiervoor zijn 10.000 Europese consumenten gevraagd naar hun winkelgedrag, hoe en waar ze winkelen. De meeste deelnemers aan het onderzoek How We Shop: Inside the Minds of Europe’s Consumers geven nog steeds de voorkeur om hun aankopen in lokale winkels en stedelijke centra te doen in plaats van online of op perifere retail locaties. Het onderzoek van CBRE, het meest uitgebreide en ingrijpende in z’n soort, komt op het moment dat het internet toegankelijker is dan ooit voor de consument in Europa.

Het rapport toont aan dat ondanks het feit dat online retailing aan populariteit blijft winnen, de consumenten niet voornemens zijn om hun winkelgewoonten de komende jaren radicaal te veranderen. De overgrote meerderheid is nog bezig om nieuwe technologie en digitale tools zoals QR codes te omarmen. Twee derde van de ondervraagde consumenten zegt dat de prijs van producten, hygiëne en veiligheid en gemakkelijk bereik met auto of openbaar vervoer de belangrijkste factoren zijn in de keuze van de winkellocatie. Entertainment en ontspanning zijn voor een derde van de ondervraagden ook erg belangrijk, dit geldt zeker voor de jongere generatie.
Ondanks dat er concurrentie is van internet winkelen en perifere winkelgebieden, geeft de consument nog altijd de voorkeur om te winkelen in stadscentra en A1-winkelstraten. Als gevolg hiervan is de retailmarkt niet aan snelle veranderingen onderhevig. De fysieke winkel blijft een belangrijke rol spelen in de nieuwe, multichannel retailwereld.

Krijn Taconis, Executive Director Retail CBRE: “Ook in Nederland zien we dat de fysieke winkel van belang blijft, zeker voor funshoppen is internet vaak een extra etalage voor de winkel. De (internationale) belangstelling voor de beste locaties in de grote steden blijft dan ook groot. Dit wordt bevestigd door dit onderzoek, waarin de consument zijn wens om in binnensteden te winkelen duidelijk uitspreekt. Internationale retailers richten zich in hun expansiebeleid steeds meer op agglomeraties, de consument laat zich niet meer leiden door landsgrenzen.”

Een paar highlights uit het rapport:

•De consument kiest voor ‘fashion shoppen’ het vaakst voor lokale winkels en stadscentra, gemiddeld minstens één keer per maand. Voor perifere winkelcentra is de gemiddelde bezoekfrequentie om de zes weken.

•Het bereik van de retailers en in het bijzonder de omvang van hun winkels en de daarmee samenhangende volledigheid van het assortiment, staan hoog op het prioriteitenlijstje van de consument.

•54% van de consumenten maakt gebruik van een auto bij bezoek aan stadscentra en 76% doet dit bij bezoek aan perifere retail centra; 30% van de bezoeken aan lokale winkels worden met de auto gedaan. Hieruit kan geconcludeerd worden dat parkeergelegenheid een belangrijke factor is voor de beoordeling van een winkelgebied door de consument.

•Online retailing complementeert fysiek winkelen. Als consumenten online aankopen doen geeft 64% aan dat zij de goederen thuis geleverd willen hebben, maar 85% vindt het belangrijk om toegang te hebben tot ee