Amsterdam,
14
juli
2020
|
14:03
Europe/Amsterdam

Daling beleggingsvolume zorgvastgoed met 33%, vraag naar nieuwe zorglocaties blijft

Interesse vanuit buitenlandse partijen neemt toe

Het beleggingsvolume over het afgelopen half jaar bedraagt € 327 miljoen, ongeveer 33% minder dan in dezelfde periode vorig jaar (€ 489 miljoen). Meer marktactiviteit wordt verwacht vanaf september. Ondanks de coronacrisis blijft de vraag naar zorgvastgoed bestaan, vanwege het tekort aan geschikte zorglocaties en de toenemende vergrijzing. Deze sterke marktfundamenten zorgen ook voor toenemende interesse vanuit het buitenland. Dit blijkt uit het halfjaarlijkse zorgvastgoedrapport van vastgoedadviseur CBRE.

Beleggingsvolume

In de eerste helft van 2020 is er voor circa € 327 miljoen aan zorgvastgoed gekocht door beleggers. Dit is circa 33% lager dan in de eerste helft in 2019 (€ 489 miljoen). Dit komt voornamelijk door de coronacrisis. Eigenaren schoven transacties vooruit en brachten hun vastgoed (nog) niet op de markt. Het resultaat was dat:

  • Het gemiddelde volume per transactie is kleiner ten opzichte van H1 2019;
  • Het hoogste volume werd belegd in intramuraal zorgvastgoed (38%) gevolgd door extramuraal (24%), particuliere woonzorg 19%) en eerstelijns(17%);
  • Bovenstaand volume is exclusief onderlinge transacties tussen corporaties of publieke instellingen.

Meer activiteit vanaf september

Ondanks de huidige daling in de beleggingsmarkt, veelal veroorzaakt door vertraging, blijft er nog altijd veel vraag naar zorgvastgoed vanuit beleggers. “Veel zorginstellingen kwamen niet toe aan de reguliere bedrijfsvoering, waardoor (vastgoed)beslissingen werden uitgesteld,” vertelt Annette van der Poel, Associate Director Healthcare. “Dit is onder andere de oorzaak van de dip die we nu zien. Er is echter nog altijd een groot tekort aan zorgvastgoed, met name aan geschikte huisvesting voor senioren. Ook de vergrijzing blijft toenemen. Hierdoor verwachten we dat – zolang er geen nieuwe coronamaatregelen komen – de daling tijdelijk is en we vanaf september weer veel beleggingsactiviteit gaan zien,” zegt van der Poel. Eind vorig jaar bleek nog uit cijfers van het CBS dat er door dubbele vergrijzing in 2050 mogelijk 4,8 miljoen 65-plussers zijn, waarbij het aantal 80-plussers het hardst groeit.

Interesse vanuit het buitenland

De zorgvastgoedmarkt wordt volwassener en blijft zich professionaliseren, er is dan ook steeds meer interesse vanuit buitenlandse partijen, zowel vanuit beleggers als zorgexploitanten. Zo hebben bijvoorbeeld Korian en Orpea uit Frankrijk al overnames gedaan van woonzorgconcepten in Nederland en willen beide partijen hier graag uitbreiden met het aantal bedden. “Deze partijen zien dat er in ons land veel vraag is naar nieuwe locaties en dat hier dus kansen liggen. We verwachten de komende jaren meer nieuwe buitenlandse partijen in de Nederlandse markt, door overnames of met de introductie van nieuwe woonzorgconcepten,” aldus Annette van der Poel.

Belang van goede zorghuisvesting

De coronacrisis laat zien dat goed ingerichte zorghuisvesting van groot belang is. “Er is op veel plekken een tijdelijk bezoekverbod ingesteld,” aldus van der Poel. “Om te kunnen focussen op het leveren van goede zorg en om flexibel te zijn in tijden van crisis is goede zorghuisvesting belangrijk. Het is bijvoorbeeld slim om een gebouw zo te ontwerpen dat bewoners goed van elkaar gescheiden kunnen worden en dat er ‘neutrale’ (buiten)ruimten zijn waar bezoekers terechtkunnen. Duurzaamheid en evidence-based design zijn twee elementen die een grote rol kunnen spelen bij een goede inrichting die bijdraagt aan de gezondheid, veiligheid en mentale toestand van bewoners.”

Lees ons halfjaarlijkse Zorgvastgoedrapport voor meer informatie over beleggingen in de zorgvastgoedmarkt en evidence-based design in de zorg.