17
januari
2008
|
00:00
Europe/Amsterdam

Europese vastgoedinvesteringen naar recordhoogte


CB Richard Ellis Group, Inc. maakte vandaag bekend dat, ondanks de afname in het vierde kwartaal, de totale Europese vastgoedinvesteringen in 2007 een recordhoogte bereikten van €236 miljard. In 2006 bedroegen deze nog €230 miljard. De neergang in het vierde kwartaal van 2007 was, mede vanwege de internationale kredietcrisis, vooraf voorzien. Met name in Groot-Brittannië nam de investeringsactiviteit af. Tegelijkertijd lag in Nederland, Oostenrijk en Spanje het investeringsniveau in het vierde kwartaal juist hoger dan daarvoor.

Over het gehele jaar bezien lieten landen als Ierland, Zweden, Groot-Brittannië en Polen minder activiteit lieten zien dan in 2006. Verschillende Europese markten rapporteerden echter meerdere opeenvolgende jaren een omzettoename; in Frankrijk, Duitsland en Nederland was zelfs sprake van een significante groei.

Michael Haddock, werkzaam als EMEA Research Director bij CB Richard Ellis: “voor de eerste helft van 2008 verwachten we dat de gevolgen van de kredietcrisis zichtbaar blijven. Ondanks dat er een afname in activiteit te zien zal zijn, zullen met name fondsen met een sterke eigen vermogenspositie (equity-rich investors) zoals de Duitse open end fondsen en staatsbeleggingsfondsen (sovereign wealth funds) actief zijn op de Europese beleggingsmarkt.”