12
november
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Grote merken en goede branchemix bepalen succes secundaire winkelcentra

Diversiteit aan winkels en de aanwezigheid van grote merken zoals Primark, Apple en Zara zijn essentieel voor het succes van een secundair winkelcentrum.

Dit blijkt uit recent onderzoek van vastgoedadviseur CBRE.

CBRE heeft een aantal goed presterende secundaire winkelcentra* in Europa geanalyseerd om de belangrijkste factoren die bijdragen aan het succes van een winkelcentrum te identificeren. Uit het onderzoek komt naar voren dat de kwaliteit van de huurdersmix op afstand de belangrijkste factor is, nog voor goede bereikbaarheid/parkeergelegenheid en de mogelijkheid om consumenten uit een ander verzorgingsgebied aan te kunnen trekken.

Consumenten winkelen het liefst in een bepaald gebied vanwege de huurdersmix en de aanwezigheid van ‘high profile’ retailers. Shopping Centre Managers identificeerden de drie retailers die de grootste toename voor de passantenstroom tot gevolg hebben. Ieder winkelcentrum, ongeacht de omvang of positie, heeft profijt van anchor tenants als Zara, Primark of H&M. Hieruit blijkt dat veel ‘high profile’ retailers brede en gevarieerde winkelportefeuilles hebben die zowel uit A1-locaties als secundaire locaties bestaan.

Albert Hoogland, Executive Director, Shopping Centre Management, CBRE: “Shopping centre managers kunnen een belangrijke invloed hebben op het succes van een winkelcentrum. Vooral als zij kunnen rekenen op ondersteuning in de vorm van regelmatige investeringen om het winkelcentrum up to date en concurrerend te houden. Het is opvallend dat de meerderheid van de succesvolle winkelcentra in de afgelopen 10 jaar zijn geopend of grondig zijn gerenoveerd, waarvan een groot aantal in de laatste vijf jaar. Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich slechter presterende winkelcentra die lijden onder een gebrek aan investeringen, wat vaak gekoppeld is aan de eigendomsstructuur van het winkelcentrum.“
“Het is duidelijk dat er geen eenduidige definitie is voor goede secundaire winkelcentra. Ze kunnen groot of klein zijn en op verschillende locaties liggen. Wat wel een verbindende factor is, is dat ze de kwaliteit hebben om dominant te zijn in hun verzorgingsgebied en hier voldoende bestedingen uit kunnen halen.”


*Goede secundaire winkelcentra worden gedefinieerd als A1 winkelcentra op secundaire locaties of secundaire winkelcentra op A1-locaties. Deze winkelcentra voldoen verder aan de volgende criteria:
- Ze hebben een lager leegstandspercentage dan het gemiddelde nationale percentage gemeten over de afgelopen 5 jaar.
- De huurgroei in de afgelopen 5 jaar overstijgt het nationale gemiddelde.
Secondary Shopping CentresSecondary Shopping Centres