Amsterdam,
29
april
2021
|
08:55
Europe/Amsterdam

Herstel van de hotels: gefaseerd, gevarieerd en lang

Hotelvastgoed heeft het zwaar te verduren tijdens de pandemie. En de lijdensweg duurt helaas nog wel even. Waar sommige vastgoedsectoren en gebruikersmarkten het einde van de crisis al in zicht hebben, moeten de Nederlandse hotels een paar herstelfases door: eerst reizigers begroeten, daarna weer vlees op de botten. Tot die tijd moeten ze zien te overleven, dankzij overheidssteun en de flexibiliteit van vastgoedeigenaren. Wanneer kunnen ook de hotels weer vooruitkijken? En hoe verloopt hun herstel precies?

Zorgen onder de oppervlakte

Op het eerste gezicht lijkt er niet zoveel aan de hand. Ja, hotels hebben het zwaar. Maar dat geldt voor meer sectoren. Bovendien valt het aantal coronafaillissementen tot dusver mee. Kijk je beter, dan zie je dat hotels in leven worden gehouden door overheidssteun en flexibiliteit van de eigenaren. Als deze twee infusen wegvallen, wordt de schade in de sector pas duidelijk.

Daarnaast gloort er voor veel ondernemers in andere sectoren meteen hoop bij minimale versoepelingen. Cafés, restaurants en winkels zagen in de zomer van 2020 hun bezoekersaantallen snel op peil komen zodra ze open mochten. Maar het merendeel van de hotels is afhankelijk van reizigers, veelal uit andere landen. En het ziet er niet naar uit dat toeristen en congresgangers snel onze kant opkomen.

Er ís geen collectief herstel

Sommigen voorspellen dat de hotelmarkt in 2022 aantrekt en in 2023 echt herstelt. Ons advies: vestig je hoop niet op dit soort generieke herstelprognoses. Allereerst omdat je je moet afvragen wanneer je precies bent ‘hersteld’. Als je zwarte cijfers draait? Of als je evenveel winst boekt als in 2019 – een uitzonderlijk jaar voor Nederlandse hotels? Daarnaast kun je onmogelijk spreken van één markt. Een familiehotel op de Veluwe valt niet te vergelijken met de 400 kamers van een zakenhotel bij Schiphol.

1. Bezettingsgraad. 2. Kamerprijs. 3. Herstel

Bovendien begint het herstel niet als de eerste gast bij de receptie staat. De weg omhoog verloopt hobbelig en gefaseerd. Alles begint met de terugkeer van vraag, en dus een hogere bezettingsgraad. Maar alle hotels azen straks op dezelfde gasten, zeker rond de Randstedelijke zakencentra. Ook al waarschuwt de markt onderling voor stuntgedrag, historisch gezien is het wachten op een prijzenslag – die pas stopt als er genoeg reizigers kamers boeken. Pas dán kun je van herstel spreken.

Wanneer is jouw hotel aan de beurt?

Veel hoteleigenaren tonen zich al ruim een jaar flexibel als het om huurbetalingen gaat. Maar vanwege het lange en grillige herstelproces, kunnen ze daar niet ineens mee stoppen zo gauw de eerste boekingen voorzichtig binnendruppelen. Eigenaren zullen hun verwachtingen dus moeten bijstellen, en zich met een reële blik op de kalender afvragen wanneer er voor hún hotel betere tijden aanbreken. Als de eerste reizigersstromen binnen Nederland op gang komen? Of als de zakelijke reiziger ook weer mag, kan en wil? Weet je wanneer je aan de beurt bent, dan kun je weloverwogen beslissingen nemen. Bijvoorbeeld om nog even flexibel huur te innen of op zoek te gaan naar (tijdelijke) alternatieven, zoals transformatie of focussen op vrijetijdsgasten.

Coronamaatregelen stuwen behoefte

Kleine kanttekening: er is natuurlijk geen gebrek aan vraag. Integendeel, we kunnen niet wáchten om eindelijk weer te reizen, maar worden tegengehouden door beperkingen. Bij veel mensen staat het vakantiegeld dus nog gewoon op de rekening, waardoor zich een stuwmeer aan bestedingsruimte vormt. Bij groen licht van Rutte en voldoende Europese vaccinaties, resulteert dat economische potentieel in een herstel van de bezettingsgraad. In eerste instantie voor de vrijetijdshotels, want die moeten het hebben van reizigers uit Nederland en onze buurlanden. Daarna volgen de hotels die afhankelijk zijn van zakelijke gasten. Áls die al terugkomen, gezien de zegeningen van Zoom.

CBRE Recovery Index

CBRE heeft een tool ontwikkeld waarmee we kunnen vaststellen wanneer het herstel van je hotel begint, en in welke regeneratiefase je nu zit: de CBRE Recovery Index. Een doormeting van je vastgoed, waarbij we kijken naar elementen als locatie, doelgroep, markt, kamergrootte en de leeftijd van je gebouw.

Contact

Verder praten over de herstelopgave waar Nederlandse hotels voor staan? Benieuwd wanneer jouw hotelvastgoed de weg naar boven weet te vinden? Uitleg over de CBRE Recovery Index? Neem contact met ons op via Jan.Steinebach@cbrehotels.com.