Amsterdam,
21
juli
2022
|
11:32
Europe/Amsterdam

‘Impact maken door voorop te lopen’

Casper van Grieken over de transitie naar duurzaam beleggen

De vastgoedsector is een goede plek om klimaatverandering te bestrijden. Waarom? De branche is verantwoordelijk voor bijna 40 procent van alle jaarlijkse CO2-uitstoot wereldwijd. Het grootste deel daarvan komt uit exploitatie, dus gebouwen verwarmen, verkoelen en verlichten. Een manier om deze uitstoot drastisch terug te brengen, is door in de juiste projecten te beleggen. Energiepositieve woongebouwen bijvoorbeeld, die dankzij de toepassing van beproefde technieken meer energie opleveren dan de bewoners verbruiken.

 

Om de doelstellingen van het Parijsakkoord – 95% CO2-reductie in 2050 t.o.v. 1990 – te halen, moet ook de vastgoedsector maatregelen nemen. Een van de huidige eisen is dat kantoorgebouwen per 1 januari 2023 tenminste energielabel C hebben. Maar een energielabel betekent op zichzelf weinig: het zegt alleen iets over de duurzaamheid van het gebouw zelf, maar niet over het gebruik en bijbehorende uitstoot. Een kantoor kan bijvoorbeeld wel energielabel A hebben, maar als je vervolgens met het raam open en de verwarming op dertig aan de slag gaat, is dat niet bepaald duurzaam.

 

Paris-proof?

Het daadwerkelijke verbruik en de bijbehorende uitstoot zeggen wél iets over het gebruik. Met deze informatie kun je bijvoorbeeld via een CRREM-analyse in kaart brengen wanneer het gebouw stranding is. Dit betekent dat de energieprestaties niet meer in lijn zijn met de klimaatdoelstellingen, waardoor het risico bestaat dat het op een bepaald moment niet meer kan worden verhuurd of verkocht. In dat geval moet er een renovatie plaatsvinden om een duurzaamheidsslag te maken. Zorgwekkend is dat er op dit moment nog steeds aan ontwikkelprojecten wordt gewerkt die bij oplevering direct stranding zijn. Deze gebouwen voldoen wel aan het bouwbesluit, maar niet aan het Parijsakkoord. Om de uitstoot te verminderen, moeten net geplaatste installaties vaak al snel weer worden vervangen – totaal inefficiënt.

 

Op een kantelpunt

Hier waarschuwen wij onze klanten dan ook voor: kijk verder dan het energielabel en bouwbesluit. We staan aan de vooravond van een tipping point – de waarde van gebouwen zal op andere manieren worden gedefinieerd. Steeds meer bedrijven zijn zich bewust van hun impact op het klimaat. Dat komt deels door maatschappelijk druk en wet- en regelgeving, maar er zijn ook genoeg partijen die voor het belang van onze planeet en toekomstige generaties opkomen. Daarnaast speelt het grote tekort op de arbeidsmarkt een rol. De trend is dat mensen liever voor bedrijven werken met een duidelijk sociaal en duurzaam beleid. En uiteindelijk zijn duurzaamheidsmaatregelen ook gewoon goed voor je portemonnee.

 

Duurzame waarde

Een van de aanwijzingen voor een naderende transitiefase is het groeiende gat tussen groene en niet-groene gebouwen. Beleggers zijn bereid om meer geld neer te leggen voor duurzame gebouwen. Dit wordt ook wel de ‘green premium’ genoemd. Deze gebouwen hebben geen renovatie meer nodig, zijn energie-efficiënt en leveren hogere huurinkomsten op. Omdat het aanbod beperkt is en gebruikers toch hun voetafdruk willen verkleinen, betalen ze namelijk meer voor groene gebouwen. Daarnaast profiteren deze huurders van lagere energielasten.

 

En voldoet een gebouw niet aan de klimaateisen, dan zie je steeds vaker dat de kosten voor de benodigde renovatie van de biedprijs worden afgetrokken – de zogenoemde ‘brown discount’. Door deze ontwikkelingen kijken potentiële kopers op andere manieren naar de waarde van gebouwen dan voorheen.

 

Primeur in Straatsburg

Klimaatneutraal is mooi, maar het kan nóg beter. Zo prijkt in het Franse Straatsburg het eerste energiepositieve woongebouw ter wereld: de Elithis Danube Tower. Ik hoor je denken: dat moet een onbetaalbaar project zijn geweest. Het tegendeel is waar – de woontoren is tegen vergelijkbare kosten ontwikkeld als een niet-energiepositief gebouw. Bovendien krijgen bewoners ook nog eens jaarlijks geld terug, omdat ze minder energie verbruiken dan hun appartementencomplex oplevert. Dit zijn de projecten van de toekomst, waarmee beleggers echt impact kunnen maken. Ontwikkelaar Elithis heeft als doel om door heel Europa honderd van dit soort gebouwen neer te zetten.

 

Aan de overkant

Bewoners van de Danube-toren kijken uit op een ander appartementencomplex, dat een jaar later werd opgeleverd en een stuk minder duurzaam is. Toch worden de twee gebouwen hetzelfde getaxeerd. Veel taxateurs kijken namelijk nog te veel naar het verleden, dus hoeveel betaald is voor projecten die aan bepaalde kenmerken voldoen. Hier doet de transitiefase haar intrede: steeds meer beleggers accepteren dit niet langer. In tegenstelling tot sommige taxateurs kijken zij juist vooruit, naar de lange termijn. Door verder te denken waar de huidige regelgeving ophoudt, voorkom je dat een ander straks je agenda bepaalt. Daar probeer ik onze klanten bij te helpen: impact maken door voorop te lopen.

 

Verder praten over impactbeleggen? Plaats een comment of stuur mij een berichtje

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.