Amsterdam,
17
december
2014
|
11:40
Europe/Amsterdam

Instroom Aziatisch kapitaal wakkert competitie aan

Aziatische beleggers profileren zich steeds nadrukkelijker op de Nederlandse markt, zo valt te lezen in de Capital Markets Outlook 2015 van vastgoedadviseur CBRE.

Volgens Machiel Wolters, Director Research and Consulting van CBRE gaat het voornamelijk om beleggers uit landen zoals Japan en Singapore, maar ook uit China, Maleisië en Zuid-Korea. “Hun interesse beperkt zich niet alleen tot oriënterende bezoeken, maar heeft zich ook geuit in de eerste concrete biedingen. Daarmee lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat dit leidt tot de eerste grote aankoop door een Aziatische partij.”

CBRE ziet Aziatisch kapitaal al enige tijd op de Nederlandse markt circuleren, hoewel dit tot op heden vaak ging om indirecte beleggingen. Door in te leggen in Nederlandse fondsen of via internationale asset managers, separate accounts en joint ventures, zijn Aziatische institutionele beleggers op de markt actief zonder de uiteindelijke acquisitie zelf te managen.

Ook in Azië neemt de kapitaaldruk toe. Dit komt door de toestroom van meer kapitaal uit nieuwe polissen enerzijds en de toename in allocatie naar vastgoed anderzijds. Machiel Wolters:“Ter vergelijking, waar Angelsaksische fondsen gemiddeld circa 5% van hun kapitaal hebben toegewezen aan vastgoedbeleggingen, ligt dit in Azië momenteel rond de 2%. Bovendien ervaren Aziatische beleggers het risicoprofiel van het Europese ‘core’ product als relatief gunstig. Door het toetreden van deze partijen breidt het speelveld van internationale beleggers zich uit, wat de competitie op de Nederlandse markt verder zal doen toenemen.”

Ook op de financieringsmarkt is dit duidelijk merkbaar. In lijn met beleggersvoorkeuren wordt het steeds makkelijker om leningen te krijgen voor het secundaire product, wat zich bovendien vertaalt in hogere loan-to-values (LTV’s) en gunstigere marges.

U vindt het volledige rapport in de rechterkolom van deze pagina.