26
februari
2008
|
00:00
Europe/Amsterdam

IPD lanceert Global Environmental Performance Code

IPD, wereldwijd leider op het gebied van commerciële vastgoedanalyse, introduceerde deze week de Environment Code. Deze code is tot stand gekomen met hulp van internationale organisaties als Barclays, Bureau Veritas en CB Richard Ellis en vormt een nieuwe mondiale standaard voor het meten van milieu-effecten van bedrijfsgebouwen.

Deze universele handleiding stelt bedrijven overal ter wereld in staat de milieu-effecten van bedrijfsgebouwen consistent te meten en te vergelijken.

Omdat bedrijfsgebouwen wereldwijd verantwoordelijk zijn voor 20% van de totale CO2-uitstoot, wordt de vraag naar gedetailleerde en kwalitatieve rapportages omtrent milieu-effecten van gebouwen steeds prominenter. De IPD Environment Code biedt een innovatieve oplossing voor deze nieuwe, internationale uitdaging.

Christopher Hedley, IPD Director: “De IPD Code is een belangrijk wapen in de strijd tegen klimaatverandering. We weten dat gebouwen een belangrijke bron zijn van milieuschade, maar de meeste organisaties hebben begeleiding nodig bij het meten van de effecten. Bovendien kunnen met behulp van dit instrument de resultaten van gebouwen worden afgezet tegen soortgelijke objecten.’

Charlotte Eddington, Group Head of Energy and Sustainability at CB Richard Ellis,
“Vastgoed draagt voor een significant deel bij aan de wereldwijde CO2-emissie. Vandaar dat het belangrijk is de effecten gedetailleerd te meten en te bepalen in welke mate gebouwen of portefeuilles bijdragen aan de CO2-uitstoot. Maar tegelijkertijd gaat het er natuurlijk ook om te zien in hoeverre er vooruitgang wordt geboekt. De IPD Code zorgt voor duidelijke en vooral consistente richtlijnen.

Bij de totstandkoming van de IPD Code waren we bedachtzaam op de reeds bestaande methoden die door grote organisaties meer een meer worden gebruikt. Daarom is het eenvoudig om de IPD code naast bijvoorbeeld de Global Reporting Initiative (GRI) te gebruiken. Naar we hopen leidt de IPD-code tot een grotere transparantie over zowel energieverbruik als watergebruik, afval en andere milieuthema’s”.