05
oktober
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

Irene Flotman treedt toe tot bestuur CB Richard Ellis

Irene Flotman treedt per 1 oktober als Managing Director toe tot het bestuur van CB Richard Ellis Nederland. In deze functie is zij onder andere verantwoordelijk voor de aansturing van de stafdisciplines van CB Richard Ellis. Daarnaast ligt haar primaire focus op de versterking van de integrale advisering binnen vastgoed en huisvesting. Het bestuur van CB Richard Ellis Nederland bestaat derhalve uit Marco Hekman, Bert Rietmeijer, Rob Mans en Irene Flotman.

Flotman trad in 2001 in dienst bij Rietmeijer Huisvestingsadviseurs, dat in 2006 onderdeel werd van CB Richard Ellis. In haar vorige functie als Senior Director van de service line Building & Workplace Consultancy adviseerde zij investeerders, eigenaren en eindgebruikers van vastgoed op het gebied van technische due diligence onderzoeken, contracten en huurherzieningen. Irene is door haar achtergrond als jurist gespecialiseerd in de wetmatige aspecten hierbinnen. Ook in haar nieuwe functie zal zij binnen de lopende projecten haar rol inzake het behandelen en afwikkelen van juridische c.q. contractzaken behouden.

Eindverantwoordelijke voor de business unit Building & Workplace Consultancy wordt Ank Dorscheidt. Als Director Workplace Consultancy en door de nauwe samenwerking met de Building Consultancy tak was zij al geruime tijd betrokken bij de dagelijkse gang van zaken van deze service line.
Ank Dorscheidt heeft een technische achtergrond en meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van interieurarchitectuur en kantoorhuisvesting. Zij houdt zich op strategisch niveau bezig met het vertalen van organisatiedoelstellingen, bedrijfs- en werkprocessen in een concrete huisvestingsbehoefte. Haar specialisme is daarbij het ontwikkelen van innovatieve werkplekconcepten gericht op ‘het nieuwe werken’.