05
oktober
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Kantoorgebruikers Zuidas gehecht aan ‘hun’ gebied

De Nederlandse kantorenmarkt worstelt met structureel overaanbod, maar kent grote kwalitatieve verschillen.

Omdat deze verschillen soms onderbelicht blijven en daarmee de succesverhalen ook, heeft CBRE een kantorenmarkt onderzocht die bovengemiddeld goed in ontwikkeling is: de Zuidas. Het rapport The South Axis: an insider’s view, dat sinds Expo Real beschikbaar is, biedt een gedetailleerd beeld van de marktdynamiek op de Zuidas, het meest prominente kantorendistrict van Nederland.

De meest opvallende ontwikkeling binnen de Zuidas is de sterke afname van het aanbod aan kantoorruimte. Bedroeg het leegstandspercentage 2 jaar geleden nog zo’n 19%, medio 2011 is dit bijna gehalveerd tot circa 11%. De verwachting is dat de leegstand binnen 2 á 3 jaar het frictieniveau van 5 á 6% zal bereiken, mits de huidige vraag op peil blijft.
De vooruitzichten daarvoor zijn goed. Met een gemiddelde jaarlijkse opname van 45.000 m² laat de Zuidas een continu hoog opnameniveau zien. Zelfs in de drie moeilijke jaren na de crisis van 2008 is er in totaal 125.000 m² opgenomen, terwijl de kantorenmarkt elders in het land vrijwel overal een consolidatieslag doormaakte. De huidige kantoorgebruikers van de Zuidas zijn bovendien zeer gehecht aan het gebied. Van alle nieuwe transacties vanaf 2009 betrof ruim één derde een verhuizing binnen de Zuidas zelf. Bedrijven ‘upgraden’ liever naar een voor hen beter geschikte kantoorruimte binnen de Zuidas, dan dat ze verhuizen naar een ander kantoorgebied.

Het grootste gedeelte van de kantoren op de Zuidas is in het bezit van Nederlandse beleggers. Duitse beleggers hebben eveneens een groot deel in eigendom, gevolgd door Amerikaanse en Franse partijen. Het valt op dat Engelse en Ierse beleggers een bescheiden rol op de Zuidas spelen. De eigenaren zijn meestal de bekende open- en closed-ended funds, alsmede een aantal grote investment managers. Opvallend is verder dat er relatief veel institutionele eigenaren zijn.
De Zuidas valt dan ook te kenmerken als een typische core- of core-plus locatie. Wel moet daarbij worden opgemerkt dat het vooral om multi-tenant panden gaat, die complexer zijn om te managen maar een laag leegstandsrisico kennen. Bovendien biedt de snelle leegstandsafname perspectief op huurwaardegroei.

The South Axis: an insider's viewThe South Axis: an insider's view