25
april
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Kantorenmarkt: G4 nemen Nederland op sleeptouw

De Nederlandse kantorenmarkt heeft in het eerste kwartaal van 2012 een sterker beeld laten zien dan het eerste kwartaal van vorig jaar, zo blijkt uit Research van CBRE Nederland.

In CBRE’s nieuwe MarketView Dutch Office Market is te lezen dat het opnamevolume is gestegen met 18% tot een totaal van meer dan 275.000 m2, ondanks een lagere gemiddelde transactiegrootte. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (de G4) namen gezamenlijk 56% van de opname voor hun rekening.

Ondanks de landelijke trend van een stijgend aanbod laten de G4 juist een bescheiden afname zien. Dit heeft te maken met het toenemende aandeel van de G4 in het totale opnamecijfer, de pioniersrol die deze steden met betrekking tot het herbestemmen van kantoorgebouwen bekleden en het feit dat in toenemende mate gevallen bekend zijn van het van de markt halen van eerder aangeboden maar niet verhuurde kantoorruimte.

Dankzij de verkoop van de High Tech Campus in Eindhoven (€ 425 miljoen) is het totale beleggingsvolume van 2012 Q1 uitgekomen op een verrassende € 625 miljoen. Daarnaast is voor het eerst sinds de economische crisis een ´prime´ kantoorgebouw uit het centrum van de Amsterdamse Zuidas van eigenaar gewisseld, namelijk The Rock. Deze transacties dragen naar verwachting bij aan een beter beeld van de marktprijzen.

Er is in toenemende mate sprake van een bipolaire markt. Het verschil in leegstand, huurprijzen en yields tussen ‘prime’ en ‘secondary’ kantoorgebouwen en locaties loopt verder op. Door de eenzijdige focus van beleggers op de toplocaties in de G4 zijn de indicatieve aanvangsrendementen op goede locaties elders in het land, zoals stationslocaties van grote provinciale steden als ’s-Hertogenbosch en Eindhoven, tot interessante hoogte gestegen.

MarketView Dutch Office Market Q1 2012MarketView Dutch Office Market Q1 2012