03
februari
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Kapitaalmarkt en duidelijkheid gebruikersmarkt stuwen kantoren

Het beleggingsvolume voor kantoren is in de tweede helft van 2013 sterk gestegen, zo blijkt uit de laatste MarketView over de kantorenmarkt van vastgoedadviseur CBRE. Met een totaal van bijna € 2 miljard kwam 2013 uit op het hoogste volume in drie jaar.

Het vierde kwartaal kende zelfs het hoogste kwartaalvolume sinds 2009.

Naast een sterkere vraag van ‘core’ beleggers deed private equity over een breed front zijn intrede in de markt. Zij richtten zich vooral op ‘core-plus’ portefeuilles, daarmee inzettend op een toekomstige waardegroei en een uitbreiding van het ‘core’ segment.

De beleggersvraag wordt in eerste instantie gedreven door de grote beschikbaarheid van kapitaal en het feit dat de aanvangsrendementen in Nederland nog altijd hoger liggen dan in de Europese kernmarkten. Even belangrijk is echter het feit dat de gebruikersmarkt een steeds duidelijker beeld afgeeft over de kwalitatieve differentiatie in de markt. Dit maakt een betere risico-afweging mogelijk.

Vooral ‘corporate’ eindgebruikers zorgen met hun consolidatie, locatiekeuze en werkplekstrategieën voor een toenemende schifting in de markt. Dat leidt aan de ene kant tot keuzevrijheid voor de gebruiker, wat zich onder meer uit in een toenemend aantal eigenaren dat verschillende contracttypen aanbiedt. Aan de andere kant zijn de locatiekeuzen van grote eindgebruikers vaak gelijk. Dit leidt tot een toenemende druk op toplocaties, met name in Amsterdam, waar inmiddels de tophuren onder opwaartse druk staan en een geleidelijke overloop naar aangrenzende deelmarkten te verwachten is.

Netherlands Office MarketViewNetherlands Office MarketView