04
februari
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Landelijke leegstand logistieke markt daalt naar 6,3 procent

2012 was opnieuw een sterk jaar voor de logistieke gebruikersmarkt, zo blijkt uit de nieuwste MarketView Dutch Logistics van CBRE.

Er werd in totaal bijna 1 miljoen m² opgenomen, vrijwel net zoveel als in 2011. Door de sterke vraag is de landelijke leegstand verder gedaald, tot een niveau van 6,3%. De vraag naar distributieruimte kwam vooral van internationale logistieke dienstverleners, die niet afhankelijk zijn van de binnenlandse markt en hebben geprofiteerd van de Duitse economie. Daarnaast was de groei in e-commerce distributie opvallend.

De logistieke vastgoedmarkt heeft bewezen veerkrachtig te zijn in een zwakke economie, maar ook in deze sector concentreren gebruikers zich in toenemende mate op de sterkste locaties. Uit marktgegevens blijkt dat vooral de sterkste knooppunten profiteren van de vraag. Maar liefst 75% van de totale opname vond plaats in de zuidelijke 'transport corridor', die ongeveer van Rotterdam naar Venlo loopt.

Als gevolg van de gunstige marktverhoudingen en het relatief hoge directe rendement wekt logistiek vastgoed in toenemende mate de interesse van beleggers. Door de risicoaversie in de markt wordt die potentiële vraag echter vooral gericht op een klein topsegment: modern, hoogwaardig vastgoed op een goede locatie en met een lang huurcontract. Vooral deze laatste eis is moeilijk te realiseren in de logistieke sector, daar contracten van logistieke dienstverleners met verladers veelal korter van duur zijn.

De opkomst van het e-fulfilment center is een nieuwe trend. In een onderzoek van CBRE dat binnenkort beschikbaar is wordt verder ingegaan op de gevolgen hiervan op logistiek vastgoed. CBRE signaleert een nieuwe set van eisen voor zowel pand als locatie. Een plek dicht bij de afzetmarkt en de beschikbaarheid van personeel zijn in ieder geval belangrijke locatiefactoren, waarvan opnieuw de grote en sterke knooppunten profiteren.

MarketView Dutch Logistics H2MarketView Dutch Logistics H2