27
oktober
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Logistieke markt blijft sterk ondanks verslechterende economie

De logistieke vastgoedmarkt in Nederland heeft in het derde kwartaal sterke cijfers laten zien. Dit blijkt uit de laatste Marketview Dutch Logistics Market van vastgoedadviseur CBRE.

De opname steeg op jaarbasis opnieuw, met als gevolg dat de leegstand verder daalde tot een niveau van 7,7%. Met name Rotterdam en de West-Brabantse locaties kenden een sterk kwartaal. In West-Brabant is de leegstand in een jaar tijd fors teruggelopen, met name in moderne, speculatief ontwikkelde distributiecentra. Het huidige aanbod hiervan is inmiddels beperkt, hetgeen op termijn een schaarste aan modern logistiek vastgoed kan veroorzaken, met een opwaartse druk op de tophuren tot gevolg.
Ook de beleggingsmarkt heeft het herstel weten vast te houden, hoewel de verhandelde volumes nog altijd veel lager zijn dan vóór de crisis gebruikelijk was. Opvallend is dat in toenemende mate distributieruimte verkocht wordt aan lokale partijen, vaak met herontwikkelingsdoeleinden, of aan eigenaar-gebruikers. De belangstelling van beleggers is voornamelijk gefocust op logistiek vastgoed op toplocaties met lange huurcontracten.
De verslechterende economische vooruitzichten hangen echter als een schaduw boven de markt. De vraag naar logistiek vastgoed hangt direct samen met de verhandelde goederenvolumes. De stagnerende economische groei, vooral in Duitsland, zal naar verwachting in 2012 tot een afzwakking van de vraag naar distributieruimte leiden.