20
juni
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Lokale winkelcentra moeten investeren en renoveren om aan behoefte consument te voldoen

Investeren in voorzieningen is essentieel, met name om kleinere winkelcentra en winkelcentra in hoofdwinkelstraten een nieuwe impuls te geven. Dit blijkt uit CBRE’s meest recente onderzoek over de winkelmarkt “How Consumers shop?”

CBRE heeft een onderzoek gehouden onder 21.000 consumenten in 21 landen om te ontdekken waar en hoe zij winkelen. Goede bereikbaarheid is voor consumenten één van de meest kritische factoren bij de bestemmingskeuze. Zo geeft iets minder dan de helft (49%) aan 15 minuten of minder te reizen naar de meest bezochte non-food winkellocaties, meestal een kleinere of high-street locatie. De meerderheid van de shoppers geeft ook aan dat zij verwacht dat deze locaties in de toekomst zullen blijven concurreren met online winkelen.
Prijs, netheid, gemak en veiligheid staan ook dit jaar in alle landen bovenaan de wensenlijst van consumenten. Het winkelaanbod, parkeervoorzieningen en een veilige uitstraling zijn eveneens belangrijke factoren. De aanwezigheid van zelfstandige winkeliers en nicheformules, een overdekt centrum en de aanwezigheid van voorzieningen zoals een bank worden als “redelijk belangrijk” ervaren. Daartegenover staat dat entertainment en evenementen relatief minder hoog scoren.

Het onderzoek How we Shop? laat verder zien dat consumenten eerder geneigd zijn om een gerenoveerde winkelomgeving te bezoeken. Hoe groter de investering, des te meer bezoekers. Vooral mensen met een hoger inkomen waarderen de verbeteringen. 40% van de respondenten geeft aan dat het winkelcentrum dat zij het meest bezoeken er de afgelopen drie jaar op vooruitgegaan is. In grootschalige winkelcentra komen deze verbeteringen het duidelijkst naar voren, 26% had het idee dat deze locaties ‘aanzienlijk verbeterd’ zijn. Vernieuwing van kleinere winkellocaties zijn daarentegen het minst opgevallen: 45% van de ondervraagden geeft aan hier de afgelopen jaren weinig verbetering te hebben gezien.

Krijn Taconis, Executive Director Retail: “De hedendaagse strijd om marktaandeel voor winkelcentra richt zich in toenemende mate op wat een centrum aanvullend op pure detailhandel kan aanbieden. Denk hierbij aan horeca, entertainment en evenementen. Deze diensten zijn er allemaal op gericht om een aantrekkelijke beleving te bieden, evenals andere faciliteiten zoals, fitness- en welzijnsmogelijkheden. Het is wel belangrijk om te benadrukken dat managers van winkelcentra basisprincipes als prijs, gemak, netheid en veiligheid niet uit het oog moeten verliezen. Dit zijn voor consumenten namelijk essentiële criteria, zo blijkt uit het onderzoek.”

“Eigenaren met groter financieel draagvlak hebben vaker kunnen investeren in voorzieningen, meestal in grote en dominante winkelcentra en vaak ten koste van de kleinere winkellocaties. De kleinschalige locaties worden nog steeds goed bezocht en zijn belangrijk voor veel Europese consumenten, maar hebben geleden onder een gebrek aan investeringen. In een uitdagend economisch klimaat is het lastig gebleken de kwaliteit van nieuwe voorzieningen op peil te houden, hoewel dit op de lange termijn onvermijdelijk afbreuk doet aan de dynamiek van de winkelomgeving.”

Het rapport onthult verder ook drie verschillende landenclusters die in grote lijnen bepaalde winkelkarakteristieken delen. Dit zijn de ‘Shopping Centre Socialites’ (Turkije, Spanje, Roemenië, Italië, Ierland), de ‘Utilitarian Consumers’ (Zweden, Noorwegen, Denemarken, Tsjechië) en de “European Mainstream” (Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Griekenland, Hongarije, Nederland, Polen, Rusland, Zwitserland).

Peter Gold, Head of Cross-Border Retail CBRE zegt hier het volgende over: “De Shopping Centre Socialites zijn te vinden in mediterrane landen als Turkije, Spanje en Italië. Winkelcentra worden hier gezien als een goede plek om vrienden te ontmoeten, waardoor het belang van goede restaurants, bioscopen en gratis wifi groot is. De vooral in Scandinavië te vinden Utilitarian Consumers hechten daarentegen de meeste waarde aan netheid en het winkelaanbod - zowel van zelfstandige winkeliers als van warenhuizen. Deze consumenten worden minder aangetrokken door aanvullend entertainment. Hier tussenin ligt de European Mainstream, die van beide tegenpolen kenmerken heeft en die men vooral kan vinden in de Europese kernmarkten als Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Polen en Nederland.”

Aantrekkelijke factoren winkelcentraAantrekkelijke factoren winkelcentra