20
mei
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

MarketView Dutch Property Market - Q1 2010

Nederlandse beleggingsmarkt focust op ‘prime’ vastgoed

Amsterdam – 18 mei 2010 – De Nederlandse vastgoedmarkt was in het eerste kwartaal nog altijd op het eersteklas segment geconcentreerd. Hierdoor deed zich de paradoxale situatie voor dat de ‘prime’ aanvangsrendementen verscherpten, terwijl de opname daalde en de huurprijzen verder onder druk zijn komen te staan. Dit blijkt uit het marktrapport over het eerste kwartaal van vastgoedadviseur CB Richard Ellis.

De totale opname aan kantoorruimte bedroeg in het eerste kwartaal 227.000 m², een daling van 15% op jaarbasis en als zodanig het meest rustige eerste kwartaal van de afgelopen vijf jaar. Ook de opname van bedrijfsruimte is teruggelopen, hetgeen betekent dat deze markt is achtergebleven bij de gestegen handels- en productievolumes. Weliswaar steeg de opname van specifiek logistieke ruimte, maar dit kwam vooral door een drietal grootschalige transacties.

De winkelmarkt voelt steeds sterker de druk van de dalende detailhandelsbestedingen. De concentratie op het eersteklas segment is hier het sterkst zichtbaar: de vraag naar panden in de hoofdwinkelstraten trok zelfs iets aan, met name bij moderetailers. Daar staat tegenover dat in de secundaire locaties de leegstand zichtbaar toeneemt.

De beleggingsmarkt lijkt na de zomer van 2009 blijvend te zijn opgeveerd, maar concentreert zich op de ‘prime assets’. Omdat het aanbod hiervan relatief schaars is staan de aanvangsrendementen onder druk, hetgeen vooral in de kantoren- en winkelmarkt zichtbaar is. Opvallend is het relatief hoge beleggingsvolume voor winkels, dat voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door het dispositieprogramma van Unibail-Rodamco. Particuliere beleggers blijven overigens een sterke voorkeur voor winkelpanden in de hoofdwinkelstraten aan de dag leggen, en in hun gevolg stijgt ook de interesse van institutionele partijen en vastgoedfondsen, hoewel deze zich primair op winkelcentra richten.

Een overloop in het secundaire segment, zoals dat inmiddels in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk wordt waargenomen, lijkt in Nederland niet aan de orde zolang deze categorie blijft kampen met hoge leegstandscijfers en de gebruikersvraag zich niet algemeen herstelt. Vanwege de sterk gestegen handelsvolumes lijkt de bedrijfsruimtesector de eerste gegadigde om hier meer activiteit te laten zien.


Voor meer informatie over dit bericht:
Machiel Wolters – Head of Research
Telefoon: +31 20 626 2691
E-mail: machiel.wolters@cbre.com

Lees hier het gehele rapportLees hier het gehele rapport