Amsterdam,
22
april
2016
|
12:20
Europe/Amsterdam

Marktwaarde huurwoningen nadert steeds vaker leegwaarde

De Nederlandse woningmarkt blijft groeien. Het aantal verkochte bestaande koopwoningen is in maart 2016 met 24,0% gestegen ten opzichte van dezelfde maand in 2015 en de prijsstijging in dezelfde periode was 4,3%. De groei is het sterkst in de noordelijke Randstad, zo blijkt uit de MarketView Residential van internationaal vastgoedadviseur CBRE. Door een sterk gestegen vraag en een beperkt aanbod overstijgt in Amsterdam de gemiddelde koopwoningprijs de piek in 2008. Dit heeft ook haar uitwerking op het gemiddelde huurniveau dat eind 2015 in het centrum van Amsterdam op € 22,30 per m² per maand uitgekomen is. De toenemende vraag van beleggers naar huurwoningen in de grote steden heeft tot een verschuiving in de gerealiseerde leegwaarde ratio’s geleid. Dit betekent dat beleggers bijna net zoveel over hebben voor woningen als eigenaar-bewoners.

Trek uit de stad

Mede door de stijgende prijzen, het beperkte aanbod en hogere huren zijn in 2015 meer mensen uit de steden Amsterdam, Den Haag en Utrecht vertrokken dan voorgaande jaren. Ze verhuisden veelal naar omliggende gemeenten. Alleen in Rotterdam verhuisden er meer mensen naar de stad. Dit betekent niet dat de bevolking van deze grote steden afnam. Het vertrekoverschot werd gecompenseerd doordat het aantal nieuw geborenen hoger bleef dan het aantal stervenden en de stad haar aantrekkingskracht blijft behouden op jong volwassenen en nieuwkomers uit het buitenland.

Marktwaarde nadert leegwaarde

Alexander Buijs, Director Capital Markets
De toenemende vraag van beleggers naar huurwoningen in de grote steden heeft - in combinatie met de lage rentestand en de daaraan gekoppelde investeringsdrang - tot een verschuiving in de gerealiseerde leegwaarde ratio’s (marktwaarde in verhuurde staat/leegwaarde) geleid. In de meest recente transacties loopt deze regelmatig op naar 100% en hoger. Dit betekent dat de meeste beleggers vooral zullen uitgaan van exploitatie van woningen in plaats van uitpondscenario’s.
Alexander Buijs, Director Capital Markets

Beleggingsvolumes nemen verder toe

De activiteit van beleggers in de residentiële markt neemt verder toe. In het laatste kwartaal van 2015 werd € 1,19 miljard geïnvesteerd en in het eerste kwartaal van 2016 € 512 miljoen. CBRE verwacht dat deze hoge activiteit de komende periode nog zal aanhouden. Naast nieuwbouwprojecten bestaat er ook grote interesse voor nationale portefeuilles. Het afgelopen halfjaar wisselden 12 portefeuilles met een totaal volume van circa € 650 miljoen van eigenaar. De trend die de vastgoedadviseur al eerder zag, dat buitenlandse beleggers hun weg naar dit type vastgoed weten te vinden, zet zich verder voort.

Vooruitzichten
CBRE verwacht dat de groei van het BBP, het hogere consumentenvertrouwen en de lage rente tot verdere stijging van de prijzen in de koopwoning- en huurmarkt in de metropoolregio’s van de grote steden zullen leiden. Daarnaast verwacht de vastgoedadviseur dat de beleggingsvraag op economische en demografische groeikernen zich onverminderd voort zal zetten waardoor de leegwaarde ratio’s steeds dichter bij de 100% komen te liggen en de netto aanvangsrendementen dalen. CBRE ziet dat meer beleggingsaanbod van bestaande woningen op de markt komt, door de strategische verkopen van particuliere beleggers en fondsbouwers.

 

Over CBRE

Over CBRE Group, Inc.
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), een Fortune 500- en S&P 500-bedrijf met het hoofdkantoor in Dallas, is 's werelds grootste advies- en beleggingsbureau voor commercieel vastgoed (in termen van de omzet in 2023). De organisatie heeft meer dan 130.000 werknemers (inclusief werknemers van Turner & Townsend) en bedient klanten in meer dan 100 landen. CBRE biedt strategisch advies en begeleiding bij de aan- en verkoop en aan- en verhuur van vastgoed, corporate services, property-, facility en projectmanagement, taxaties, (her)ontwikkeling, investment management en research & consulting. Bezoek onze websites www.cbre.nl en www.cbre.com.