Amsterdam,
08
maart
2022
|
16:55
Europe/Amsterdam

Nederlandse belegger voert meest oprecht ESG-beleid

In tegenstelling tot beleggers uit andere landen is de bescherming van het milieu voor Nederlandse beleggers de belangrijkste drijfveer om een ESG-strategie in te voeren. Andere Europese beleggers redeneren meer vanuit bescherming van de toekomstige waarde van vastgoed.

Dat blijkt uit de European Investor Intentions Survey 2022 van CBRE, 's werelds grootste adviesbureau voor vastgoed. In het onderzoek zijn Europese beleggers gevraagd verwachtingen te delen over het aankomende beleggingsjaar.

Investors Intention Survey -_Belangrijkste prioriteiten voor ESG-strategieën

Het toepassen van ESG-beleid is de afgelopen jaren in toenemende mate een prioriteit geworden voor Europese vastgoedbeleggers. In het onderzoek van CBRE is onder andere gekeken naar hoe beleggers kijken naar de belangrijkste prioriteiten voor het uitvoeren van ESG-strategieën. Hieruit blijkt dat 75% van de Nederlandse beleggers de bescherming van het milieu zien als topprioriteit, zelfs boven behoud van de waarde van het vastgoed (66%). Ter vergelijking, 58% van de beleggers uit het Verenigd Koninkrijk geven aan dit als hoge prioriteit te zien, terwijl 88% van die groep aangeeft hoge prioriteit te geven aan de bescherming van toekomstige waarde van vastgoed.  

Investors Intention Survey -_VERWACHTINGEN koopactiviteit

Naast vragen over ESG-strategieën werd er in dit onderzoek ook breder gekeken naar de investeringsbereidheid. Resultaten van het onderzoek laten een te verwachte groei van aan- en verkoopactiviteit zien. De uitkomsten zijn in lijn met het Market Outlook rapport van CBRE dat eerder al voor de Nederlandse markt een groei van 16 procent naar circa 20 miljard euro van het beleggingsvolume in 2022 voorspelde.

Nieuw Europees recordjaar 
60% van alle investeerders verwachten in 2022 meer koopactiviteit waarbij de kantorensector (opnieuw) het vastgoedtype is dat de meest voorkeur geniet bij Europese beleggers. Dit is te verklaren door een combinatie van een verbeterde verwachting van de (post-pandemie) terugkeer naar het kantoor en positieve verwachtingen rondom huurgroei.

Investors Intention Survey -_Nederlands investeringsklimaat

Grote interesse in Nederlands logistiek vastgoed 
In vergelijking met overige Europese investeerders valt op dat beleggers die actief zijn op de Nederlandse markt sterk geïnteresseerd zijn in logistiek vastgoed. De markt voor logistiek vastgoed in Nederland is booming; de vraag naar logistiek vastgoed overstijgt het aanbod, de leegstand daalt en huurprijzen stijgen. Dit zorgde afgelopen jaar al voor een record investeringsvolume van 5,3 miljard. Ondanks de gestegen prijzen blijft de interesse vanuit met name buitenlandse beleggers groot voor de logistieke markt.

In vergelijking met 2021 wordt verwacht dat de prijsstelling van bijna alle vastgoedsectoren zal aantrekken. Beleggers die actief zijn op de Nederlandse markt verwachten zowel voor logistiek als voor woningen en hoogwaardige kantoren hogere prijzen, terwijl de grootste prijsafslag op winkels, hotels en kantoren op secundaire locaties inmiddels achter ons ligt. Naast deze grotere vastgoedsectoren zien we in Nederland een bovenmatige interesse vanuit Europese beleggers voor investeringen in studentenhuisvesting, seniorenwoningen en andere zorggerelateerd vastgoed.

Investors Intention Survey -_Top steden om in te beleggen

Amsterdam in top 3 steden om in te beleggen  
Naast Londen en Parijs is Amsterdam de derde Europese stad waar beleggers met bovenmatige interesse naar kijken om in te beleggen. Hiermee stijgt Amsterdam van plek vijf naar plek drie op deze lijst van steden. De schaarste in de verschillende vastgoedsegmenten in combinatie met de gunstige economische - en demografische uitgangspunten van de stad maken de Amsterdam een aantrekkelijke stad om in te blijven beleggen. 

Boilerplate

Over CBRE Group, Inc.
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), een Fortune 500- en S&P 500-bedrijf met het hoofdkantoor in Dallas, is 's werelds grootste advies- en beleggingsbureau voor commercieel vastgoed (in termen van de omzet in 2023). De organisatie heeft meer dan 130.000 werknemers (inclusief werknemers van Turner & Townsend) en bedient klanten in meer dan 100 landen. CBRE biedt strategisch advies en begeleiding bij de aan- en verkoop en aan- en verhuur van vastgoed, corporate services, property-, facility en projectmanagement, taxaties, (her)ontwikkeling, investment management en research & consulting. Bezoek onze websites www.cbre.nl en www.cbre.com.