12
februari
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Nieuwbouw- en beleggingsvolume bedrijfsruimte in de lift

2013 heeft een forse groei van beleggingen in bedrijfsruimte laten zien, met name in de tweede helft van het jaar.

Dit blijkt uit de meest recente Netherlands Industrial MarketView van CBRE. Naast hoogwaardige distributiecentra ging het vooral om portefeuilles, die tevens de entree van private equity in de Nederlandse markt inluidden. Nog opzienbarender was de wederopleving van de multi-let beleggingsmarkt, voor het eerst sinds de uitbraak van de crisis.

Met bijna 600.000 m² is in 2013 tevens een recordvolume aan distributieruimte opgeleverd. Het hoge nieuwbouwvolume is noodzakelijk om moderne logistieke operaties te kunnen huisvesten. Consolidatie en schaalvergroting bij gebruikers zorgt voor een voortdurende druk op nieuw hoogwaardig vastgoed, met een lage leegstand en een schaalgroei in de voorraad tot gevolg. Er is tevens een oostwaartse verschuiving in de markt zichtbaar waarbij vooral Midden- en Oost-Brabant en Limburg hoge netto opnames laten zien.

Kleinschaliger en ouder vastgoed dat niet meer in aanmerking komt voor moderne logistieke operaties weet door de vraaghuur sterk te verlagen of door andere functies aan te trekken vaak nog aan een tweede leven te beginnen. Desondanks is de leegstand in dit segment veel hoger.

De multi-let markt kent een stabiele marktdynamiek, waarbij vooral de regio Rotterdam een sterke opname te zien heeft gegeven. Het multi-let segment heeft een verlaging van vraaghuren en vraagprijzen achter de rug waardoor de vraag van gebruikers en beleggers is aangetrokken. Grootschalige nieuwbouwplannen zijn hier echter voorlopig niet aan de orde.