19
januari
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

Nieuwe Researchpublicatie: Dutch Retail Property Market

De ontwikkeling van de Nederlandse winkelsector loopt achter op de ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product. De eerste tekenen van economisch herstel en de gematigd gunstige prognoses voor dit jaar zullen de winkelsector dan ook niet direct positief beïnvloeden.

Na een relatief laag omzetresultaat te hebben behaald in de eerste elf maanden van het afgelopen jaar hoopten winkeliers in december op een inhaalslag. Uit de eerste cijfers blijkt echter dat ook de kerstverkopen zijn tegengevallen. Dit betekent dat een aantal winkelketens, die tot op heden een afwachtende houding aannamen, wellicht zullen overgaan tot het afstoten van units. Doordat er nog geen sprake is van een aantrekkende vraag zal de verhuurmarkt verder verruimen. Hierdoor zal het huurprijsniveau net als in het voorgaande jaar waarschijnlijk een daling laten zien. Hoewel de marktverruiming zal gelden voor alle categorieën winkelvastgoed zal eersteklas winkelruimte beter blijven presteren dan de overige categorieën.

De winkelbeleggingsmarkt laat een ander beeld zien dan de verhuurmarkt. Hoewel het transactievolume in 2009 met € 993 miljoen teleurstelde in vergelijking met voorgaande jaren, is er ook sprake van optimisme. Doordat zowel het aantal beleggingstransacties als de omvang van de transacties toenam, verdubbelde het volume in de tweede helft van 2009 ten opzichte van de eerste helft. Naar verwachting zal deze positieve markttendens in 2010 doorzetten. Doordat de aanvangsrendementen eind 2009 de bodem hebben bereikt, begeven steeds meer investeerders zich aan de koopzijde van de markt. Ondanks deze toenemende marktdynamiek zullen de grootschalige transacties en belangrijke portefeuilleovernames door aanhoudend beperkte financieringsmogelijkheden een uitzondering blijven.

Bovenstaande ontwikkelingen op de Nederlandse winkelmarkt staan uitgebreid beschreven in de laatste Market View van vastgoedadviseur CB Richard Ellis. U kunt op de pdf hieronder klikken om het gehele Engelstalige rapport in te zien.

Dutch Retail Property Market MarketviewDutch Retail Property Market Marketview