Amsterdam,
04
april
2016
|
13:41
Europe/Amsterdam

NSI verkoopt bedrijfsgebouwenportefeuille aan Urban Industrial

NSI N.V. ("NSI") heeft met Urban Industrial overeenstemming bereikt over de verkoop van 20 bedrijfsgebouwen (80.500 m2). Met deze transactie verkoopt NSI nagenoeg de hele bedrijfsgebouwenportefeuille. Daarnaast heeft NSI overeenstemming bereikt over de verkoop van een aantal grondposities in België. De totale bruto verkoopopbrengst van de transacties bedraagt € 48,1 miljoen. De opbrengst van de transacties zal worden aangewend om kansen in de Nederlandse kantorenmarkt te benutten, in lijn met de strategie.

Met deze transacties geeft NSI verder invulling aan de asset rotatie strategie. Zoals eerder aangekondigd paste de bedrijfsgebouwenportefeuille niet binnen de strategische kernportefeuille van NSI. Met de verkoop maakt NSI kapitaal vrij om te herinvesteren in panden waar zij op basis van haar actieve management waarde kan creëren, waarbij de focus ligt op de Nederlandse kantorenmarkt.

De jaarlijkse bruto huurstroom van de verkochte bedrijfsgebouwen bedroeg € 5,0 miljoen. De panden zijn 1 april 2016 geleverd. NSI werd in deze transactie geadviseerd door CBRE, Royal Haskoning DHV en Loyens & Loeff.

De grondposities in België betreffen percelen (totaal 18.905 m2) aan de Fabrieksstraat, de Luchthavenlaan en de Leuvensesteenweg in Vilvoorde. De grond zal naar verwachting in het 2e kwartaal van 2016 worden geleverd.

De totale bruto verkoopopbrengst van deze transacties (€ 48,1 miljoen) was circa 9,6% onder de boekwaarde per 31 december 2015.

Dit is het officiele persbericht van NSI N.V. dat op maandag 4 april is uitgebracht.