27
mei
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Ontwikkelen en beleggen in zorgvastgoed steeds interessanter

De introductie van marktwerking zorgt voor kansen voor zorginstellingen en marktpartijen.

Door tijdig in te spelen op ontwikkelingen kan worden geprofiteerd van de aanstaande professionalisering, de veranderende markt en de groei van de zorgsector. Zorginstellingen die hun vastgoed onvoldoende op orde hebben staan echter voor spannende uitdagingen. De rol van de marktpartijen neemt de komende jaren steeds verder toe. Bestaand leegstaand vastgoed zal vaker worden getransformeerd naar zorg gerelateerde functies. Verouderd zorgvastgoed wordt herontwikkeld tot bijvoorbeeld studentenhuisvesting, woningbouw of andere functies.

Door verschuivingen in de markt ontstaan er ook kansen voor beleggers. Banken worden steeds kritischer bij het verstrekken van financieringen en woningcorporaties richten zich meer op hun primaire business. Zorginstellingen gaan op zoek naar andere financieringsvormen en komen uit bij marktpartijen. Indien de juiste kennis, visie en strategie aanwezig is kan een marktpartij hier goed op anticiperen. De langjarige huurcontracten in een relatief conjunctuur ongevoelige markt worden als steeds interessanter ervaren. Natuurlijk houdt de overheid een aanzienlijke vinger in de pap van de regelgeving en de vergoedingen, maar naar goed vastgoed op een geschikte locatie blijft minimaal de komende 30 jaar een groeiende behoefte.

Jeroen Hermus, Senior Consultant Healthcare CBRE: “Steeds meer buitenlandse partijen melden zich op de Nederlandse zorgmarkt of zijn zich aan het voorbereiden op hun eerste aankopen. Zij vinden Nederland interessant omdat de markt nog minder ontwikkeld is dan in diverse landen om ons heen. In deze landen is de ‘Healthcare’-beleggingsmarkt al wel een volwaardige beleggingscategorie en zijn de rendementen lager dan in ons land. Doordat het eigen vermogen van zorginstellingen de afgelopen jaren aanzienlijk is gegroeid (tot ongeveer 11 miljard euro) zijn veel zorginstellingen te classificeren als goede, solvabele huurders. Het Nederlandse beleggingsvolume van zorgvastgoed zal naar verwachting dan ook aanzienlijk gaan groeien de komende jaren en over circa 5 jaar een omvang hebben van circa € 650 miljoen per jaar.”

U kunt meer lezen over dit onderwerp door onderstaande Whitepaper te openen.

Zorgvastgoed anno 2014: Chance or ChallengeZorgvastgoed anno 2014: Chance or Challenge