Amsterdam,
18
maart
2022
|
10:00
Europe/Amsterdam

Opstapeling van regulering Amsterdamse woningmarkt

De uitkomst van de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zal tot het aannemelijke scenario van een toename van regulering op de woningmarkt leiden. Dat verwacht CBRE Nederland, onderdeel van het beursgenoteerde CBRE Group, 's werelds grootste adviesbureau voor vastgoed na een analyse van de verkiezingsuitslag in de 5 grootste Nederlandse gemeenten.

Door regulering, actief grondbeleid en nieuwe toewijzingscriteria wordt door de twee grootste partijen gerekend op een hogere woningbouwproductie, betaalbare woningen en het behoud van de inclusieve stad. Vanuit PvdA en GroenLinks, een voor de hand liggende samenwerking in de hoofdstad, zal beoogd worden het midden huursegment (€752-1050) eeuwigdurend landelijk te reguleren.

Met een coalitie van onder andere PvdA en GroenLinks zal er een aanzienlijk grotere rol zijn weggelegd voor corporaties om zowel in de sociale sector, de middenhuur en koopsector woningen bij te bouwen. Bij het verhuren van woningen worden meer restricties ingebracht in het toewijzen. Hierbij gaat het om verplichte percentages woningen aan jongeren, bestaande wijkbewoners of kritische beroepen. Naast discussies over de exacte reguleringsmaatregelen zal er binnen de beoogde coalitie discussie ontstaan over het woningbouwprogramma, waarbij wordt vastgelegd wat de verhouding gereguleerde huur, middelduur (huur en koop) en dure huur en koop moet zijn. Blijft het 40-40-20 of verschuift het verder naar 45-45-10, zoals GroenLinks beoogd.

De stapeling van regulering begrensd de vrije exploitatie en is daarmee onaantrekkelijk voor beleggers. Desalniettemin zullen institutionele beleggers vanuit ESG-beleid willen blijven investeren in de hoofdstad. Ook de voortgang van de woningbouwproductie zal door de stapeling van regulering worden bemoeilijkt. Door toenemende bouwkosten, energiekosten, arbeidslasten, hoge grondkosten en oplopende duurzaamheidseisen komen projectontwikkelaars onder druk te staan. Een hogere regeldruk zal woningbouwprojecten mogelijk verder doen vertragen.

Boilerplate

Over CBRE
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), een Fortune 500- en S&P 500-bedrijf met het hoofdkantoor in Dallas, is 's werelds grootste advies- en beleggingsbureau voor commercieel vastgoed (in termen van de omzet in 2021). De organisatie heeft meer dan 105.000 medewerkers en bedient klanten in meer dan 100 landen. CBRE biedt strategisch advies en begeleiding bij de aan- en verkoop en aan- en verhuur van vastgoed, corporate services, property-, facility en projectmanagement, taxaties, (her)ontwikkeling, investment management en research & consulting. Bezoek onze websites www.cbre.nl en www.cbre.com.