02
april
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

PingProperties verhuurt 40.000 m² in 'Het Boek'

De Rijksgebouwendienst en PingProperties hebben een nieuwe huurovereenkomst afgesloten voor 40.000 m2 in het kantoorgebouw Het Boek, oftewel ‘De Knip' in Amsterdam. De Rijksgebouwendienst heeft de huurovereenkomst afgesloten voor de Belastingdienst voor een periode van 15 jaar.
De eigenaar en de Rijksgebouwendienst gaan ieder 10,5 miljoen euro investeren in de kwaliteit en de duurzaamheid van het gebouw waardoor het gebouw voldoet aan de eisen van deze tijd. PingProperties benadrukt dat deze transactie een trendbreuk laat zien: er is niet gekozen voor nieuwbouw maar voor een bestaand gebouw dat prima kan worden aangepast aan de huidige wensen van kantoorgebruikers.

De overeenkomst is vervat in een innovatieve contractsvorm waarvan een Service Level Agreement integraal onderdeel uitmaakt. Hiermee is instandhouding van de gebouwkwaliteit langjarig gewaarborgd. ‘De Knip' is in eigendom van het door PingProperties aangestuurde PingProperties Corporate Office fund I. Bij deze transactie trad CB Richard Ellis op als commercieel adviseur namens PingProperties, samen met Rietmeijer Huisvestingsadviseurs, verantwoordelijk voor de Service Level Agreement-constructie in het contract.