06
maart
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Rotterdam CBD benut potentie als prime locatie steeds beter

Het Rotterdam Central Business District (RCBD) is een kantorenmarkt in transitie die zijn potentie als prime locatie steeds beter zal weten te benutten.

Dit blijkt uit CBRE’s tweede editie van het themarapport Rotterdam Central Business District: An Insider’s View.

Met 1974 als gemiddeld opleverjaar kent het district een relatief oude kantorenvoorraad. Hierdoor heeft de eerste generatie kantoorpanden voor een groot deel hun functionaliteit en aantrekkingskracht verloren op met name de grote corporate huurders. Dit heeft inmiddels geleid tot een aanzienlijke leegstand in het RCBD. Echter, door het multifunctionele karakter van het RCBD en de uitstekende bereikbaarheid, mede met de komst van het nieuwe Centraal Station, verwacht CBRE dat het gebied huurders zal blijven trekken.

Aan de beleggingskant is met de komst van private equity partijen als Blackstone en PPF Group een toenemende activiteit binnen het RCBD waargenomen. De komst van dergelijke partijen toont aan dat er een groeiende vraag is naar core-plus en value-add assets in een prime markt, gericht op de groei van de core markt en een toekomstige aanscherping van de yields. Hoewel het leegstandscijfer in het district nog steeds hoog is, zijn dergelijke transacties een teken dat marktomstandigheden verbeteren. Dit kan een gunstig effect hebben op de activiteit in de markt.

Vanwege de aanhoudende vraag van corporate huurders zijn de vooruitzichten op langere termijn gunstig en kan, zodra de transitiefase voorbij is, de vraag/aanbodverhouding weer naar een gezond niveau bewegen. Het is hiervoor van belang dat de gemeente en andere betrokken partijen beseffen dat een gezamenlijke aanpak en focus nodig is. Kiezen voor meerdere ontwikkel- en uitbreidingslocaties binnen de agglomeratie zal de kantorenmarkt niet ten goede komen. Investeringen op eigen risico in oude kantoorpanden die niet meer voldoen aan de huidige eisen van huurders is de sleutel voor toekomstig succes van het gebied en zijn vastgoed. De herontwikkeling van Central Post is hier een goed voorbeeld van.