06
juni
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Rotterdam Central Business District bovengemiddeld goed in ontwikkeling

De Nederlandse kantorenmarkt worstelt met structureel overaanbod, maar kent grote kwalitatieve verschillen.

Omdat deze soms onderbelicht blijven en daarmee de succesverhalen ook, heeft CBRE een kantorenmarkt onderzocht die bovengemiddeld goed in ontwikkeling is: het Rotterdamse Central Business District (RCBD). Dit tijdens de Provada uitgebrachte rapport biedt een gedetailleerd beeld van de marktdynamiek van de Rotterdamse binnenstad. Het is - na het rapport over de Amsterdamse Zuidas uit 2011 - het tweede rapport in een reeks ‘insider’s views’.

Het RCBD is het enige echte 'downtown' Central Business District van Nederland. De Rotterdamse binnenstad is uitgegroeid tot een multifunctioneel stadscentrum waar een uitgebalanceerde mix van kantoren, woningen, winkels en ontspanning aanwezig is. De kracht van het RCBD is dat alle aanwezige partijen samen werken aan de voortdurende verbetering van niet alleen kantoren of winkelstraten, maar ook van de publieke ruimte.

Door de multifunctionaliteit en bereikbaarheid voldoet het RCBD bij uitstek aan de eisen die tegenwoordig door grote kantoorgebruikers gesteld worden, wat blijkt uit de recente aanwas van huurders. Opvallend is hierbij de sterke vertegenwoordiging van bedrijven die werkzaam zijn in de energie- en transportsector. Met het recentelijk aantrekken van huurders als Petrobras, Shell Downstream en Sea Trucks, onderstreept het RCBD zijn rol als vestigingsplaats voor internationale bedrijven uit met name deze sector. Ook het aantal architecten en bouwbedrijven is relatief hoog te noemen en hangt samen met de vernieuwingsdrift die zo kenmerkend is voor het RCBD. De gebruikersmarkt van het RCBD is actief te noemen. In het gebied dat momenteel 766.000 m² aan kantoorruimte kent wordt jaarlijks gemiddeld ruim 36.000 m² opgenomen.
Uitgaande van de huidige kwaliteiten van het gebied en de ontwikkelingen die het gebied in de toekomst zal vormen, is het aannemelijk dat de leegstand verder zal dalen. De nieuwbouwprojecten kunnen er zelfs voor zorgen dat de tophuur zal stijgen. Het RCBD is en blijft daarom een zeer aantrekkelijk gebied voor vastgoedbeleggingen, met name in het ‘core’ segment. Dit blijkt uit het feit dat de meeste panden in bezit zijn bij vastgoedfondsen en institutionele beleggers.

Rotterdam Central Business District; an insider's viewRotterdam Central Business District; an insider's view