24
januari
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Sentiment corporate eindgebruikers verbetert

Zakelijke beslissers in Europa reageren op de tekenen van economisch herstel door de focus te verschuiven van puur kostenmanagement naar toekomstige groeimogelijkheden.

Dit blijkt uit de laatste European Occupier Survey van vastgoedadviseur CBRE.

De European Occupier Survey, waarvan de resultaten op donderdag 23 januari in Amsterdam tijdens CBRE’s jaarlijkse Corporate Real Estate Outlook Client Seminar gepresenteerd zijn, is een enquête die jaarlijks wordt gehouden onder corporate vastgoedbeslissers die wereldwijd gezamenlijk circa 250 miljoen m² vastgoed in gebruik hebben.

Dit jaar laat het onderzoek zien dat corporates een toenemend vertrouwen hebben in het economisch herstel, minder dan de helft van de ondervraagden (46%) geeft aan de nog zwakke economie als zorg te zien. In 2012 gaf een overduidelijke meerderheid van 70% nog aan dat de onzekere economie in Europa een belangrijke factor was in hun vastgoedstrategie, waarbij zij kostenmanagement als belangrijkste doel noemden. Ondanks dit positieve signaal blijft controle op de kosten wel een prioriteit.

Het onderzoek laat zien dat 72% van de geënquêteerden de afgelopen 12 maanden opnieuw heeft onderhandeld over hun huurovereenkomst – vergeleken met 45% in 2012 – met als doel de meest gunstige huurprijs te kunnen bedingen nu deze op een relatief laag niveau zijn.

61% van de bedrijven meldde aanvullend hun vastgoed footprint te hebben verminderd door kantoorruimte efficiënter in gebruik te nemen. Dergelijke strategieën om ruimte te optimaliseren worden door heel Europa steeds prominenter voor bedrijven als gevolg van het evenwicht tussen kostenbesparingen (door 56% gerapporteerd als een belangrijke reden voor de implementatie van alternatieve werkplekstrategieën) en het voorzien in een werkomgeving die samenwerking stimuleert (39%) en daardoor de productiviteit van de medewerkers verhoogt (37%).

Het is daarom interessant om te zien dat de overgrote meerderheid van bedrijven niet op grote schaal een nieuwe werkplekstrategie aanneemt. Van de deelnemers aan het onderzoek zegt 75% dat minder dan een kwart van de medewerkers op regelmatige basis flexibel werkt. Dit geeft aan dat de kantooromgeving nog steeds leidend is en dat verklaart eveneens de focus op het verbeteren van de kwaliteit van de werkomgeving.

Remco Kroeze, Senior Director Global Corporate Services CBRE: “Nu de economische vooruitzichten verbeteren, geven multinationals eveneens aan meer geïnteresseerd te zijn in een expansie in nieuwe internationale markten. Een andere ontwikkeling die wij zien is toenemende centralisatie van CRE activiteit vanuit de behoefte om de corporate vastgoedactiviteiten af te stemmen met de bredere bedrijfsdoelstellingen. Van de ondervraagde corporates gaf 72% aan dat dit een aandachtsgebied is waar nog ruimte is voor verbetering.”