Amsterdam,
17
augustus
2015
|
14:37
Europe/Amsterdam

Slechts een op de tien bedrijven verhuist na aflopen huurovereenkomst

De invloed van kwalitatief asset management op huurverlengingen

De overgrote meerderheid van bedrijven waarvan de huurovereenkomst afloopt kiest ervoor het contract te verlengen als het aantal kantoormeters nog toereikend is. Vastgoedadviseur CBRE voerde een zogenaamde Stay or not to Stay marktanalyse uit, waaruit naar voren kwam dat de manier waarop het vastgoed beheerd wordt van invloed is op de keuze voor kantoorlocaties.

CBRE benaderde 500 organisaties in Nederland en het Verenigd Koninkrijk om inzicht te krijgen in de factoren die naast de ruimtebehoefte van invloed zijn op de beslissing om een huurovereenkomst al dan niet te verlengen. Slechts 12% van de respondenten koos na het aflopen van het huurcontract voor een andere locatie, de helft koos hiervoor vanwege uitbreiding van de organisatie.

Hoe de huurders in een gebouw de kwaliteit van technisch en commercieel management ervaren kan van invloed zijn op de beslissing om het huurcontract te verlengen. Uit CBRE’s analyse blijkt dat aan technisch management – dat betrekking heeft op de technische functionaliteit van het gebouw - nog net iets meer belang wordt gehecht dan aan commercieel management. Bedrijven die voor een andere locatie kozen, waren 10% minder tevreden over het onderhoud en de schoonmaak van een gebouw dan bedrijven die niet verhuisden. Voor het beheer van het gebouw in zijn geheel bedroeg dit verschil 8,3%. Partijen die hun contract niet verlengden scoorde 7,25% lager op tevredenheid over commerciële dienstverlening. De focus ligt bij commercieel management op de relatie tussen huurder en dienstverlener.

Het verschil in tevredenheid tussen potentiële verhuizers en bedrijven die hun contract verlengden is het meest zichtbaar op het gebied van (zie ook figuur 1):

 • Duidelijke en snelle reactie bij service verzoeken (bv. melding van defecten)

 • Voldoende en betrouwbare liften

 • Duidelijke communicatie over en tijdige aankondiging van onderhoud

 • Voldoende krachtige, stille en betrouwbare klimaatregeling

 • Beschikbaarheid WiFi

 • Veilige & nette uitvoering van onderhoudswerkzaamheden

 • Betrouwbare en verzorgde werklieden

 • Vergelijkbare faciliteiten als gelijkwaardige kantoren in de buurt
   
 • Goede beveiliging

 

Robert Lodder, Executive Director Asset Services CBRE
Uit dit onderzoek blijkt dat doeltreffend en efficiënt property management een duidelijke invloed heeft op de huurderstevredenheid. De responstijd op serviceverzoeken bijvoorbeeld is een kritische factor voor gebruikers van kantoorruimte. Om huurders meer inzicht te geven in hun klachtenafhandeling heeft CBRE een technisch platform geïntroduceerd dat precies laat zien wat er met hun melding gebeurt.

Als huurders het beheer en de technische functionaliteit van een gebouw niet toereikend vinden, kan dat de doorslag geven om te verhuizen, ondanks de kosten en ongemakken waarmee dat vaak gepaard gaat. Daarnaast wordt de gemiddelde huurtermijn korter en zijn verbrekingsclausules steeds gangbaarder, evenals afspraken over het gewenste serviceniveau. Dat wijst erop dat huurders hun vastgoedstrategie steeds vaker inpassen in de bredere doelstellingen van hun organisatie.
Voor beheerders betekent het dat zij op een onderscheidende manier op deze ontwikkeling moeten inspelen om zo aan de veranderende verwachtingen van hun huurders te blijven voldoen. Ook moet er samen met eigenaren voldoende geïnvesteerd worden om kantoren functioneel aan de veranderende vraag aan te passen. Wanneer deze zaken kloppen worden huurders behouden en kan de huurstroom ook in de toekomst zeker worden gesteld.
Robert Lodder, Executive Director Asset Services CBRE
Over CBRE

CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), een Fortune 500- en S&P 500-bedrijf met het hoofdkantoor in Los Angeles, is 's werelds grootste advies- en beleggingsbureau voor commercieel vastgoed (in termen van de omzet in 2019). De organisatie heeft meer dan 100.000 medewerkers (exclusief bijkantoren) en adviseert eigenaren, beleggers en gebruikers van vastgoed vanuit meer dan 530 kantoren (exclusief bijkantoren) wereldwijd. CBRE biedt strategisch advies en begeleiding bij de aan- en verkoop en aan- en verhuur van vastgoed, corporate services, property-, facility en project management, taxaties, (her)ontwikkeling, investment management en research & consulting. Bezoek onze websites www.cbre.nl en www.cbre.com.