Amsterdam,
18
maart
2022
|
10:01
Europe/Amsterdam

Sociale huur prioriteit bij Haagse woningbouwprojecten

In de komende vier jaar zullen fors meer betaalbare woningen in Den Haag gebouwd worden, verwacht CBRE Nederland, onderdeel van het beursgenoteerde CBRE Group, 's werelds grootste adviesbureau voor vastgoed, na een analyse van de verkiezingsuitslag in de 5 grootste Nederlandse gemeenten.

Betaalbaar wonen is een thema bij alle Haagse partijen, maar de invulling verschilt. VVD wil de norm van 30% sociale huur loslaten en zoekt de oplossing in afspraken met investeerders, terwijl D66 en HvDH juist vasthouden aan de eis en GroenLinks deze wil verhogen naar 40%. Sociale huur blijft dus een belangrijke factor bij nieuwbouwprojecten.

De grenzen van de stad zijn bereikt, dus groei zal moeten plaatsvinden door verdichting van de stad. Hoogbouw moet geconcentreerd blijven rond de grote stations, Binckhorst en Den Haag Zuidwest. Ook verwacht CBRE dat de nieuwe coalitie de gebouwde omgeving optimaal gaat benutten door onder andere panden te transformeren in studentenhuisvesting, waar een groot tekort aan is in Den Haag.

Er is een gigantische vraag naar passende accommodatie in de hofstad: er heerst niet alleen een groot tekort aan betaalbare woningen, ook zijn er te weinig studenten- en seniorenwoningen. Beleggers kunnen een deel van de oplossing vormen – ondanks tegenstand van sommige partijen. Toch zal de nadruk bij nieuwbouwprojecten moeten liggen op betaalbaarheid. Een minder groot aandeel aan dure woningen, kan de haalbaarheid van projecten sterk beïnvloeden.

Boilerplate

Over CBRE Group, Inc.
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), een Fortune 500- en S&P 500-bedrijf met het hoofdkantoor in Dallas, is 's werelds grootste advies- en beleggingsbureau voor commercieel vastgoed (in termen van de omzet in 2023). De organisatie heeft meer dan 130.000 werknemers (inclusief werknemers van Turner & Townsend) en bedient klanten in meer dan 100 landen. CBRE biedt strategisch advies en begeleiding bij de aan- en verkoop en aan- en verhuur van vastgoed, corporate services, property-, facility en projectmanagement, taxaties, (her)ontwikkeling, investment management en research & consulting. Bezoek onze websites www.cbre.nl en www.cbre.com.