05
februari
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Stabiele kantorenmarkt, toenemende segmentatie

De Nederlandse kantorenmarkt heeft in 2012 stabiele cijfers laten zien, zo is te lezen in de nieuwste MarketView Dutch Office Market van CBRE.

Het opnamevolume is op jaarbasis gestegen met 1,7% tot een totaal van 1.081.000 m2, waarbij de G4 steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) een stijging van 5,7% laten zien. Net als voorgaande jaren werd de verhuurmarkt gedomineerd door kleinere deals en lag de focus op kantoorgebouwen met een oppervlakte tussen de 500-2.500 m2.

Ook het aanbod is grotendeels stabiel gebleven op een landelijk totaal van 7,2 miljoen m2. Er is echter in toenemende mate een segmentatie in de markt zichtbaar, waarbij huurders zich concentreren op de toplocaties in de grote steden. Het aanbod in de G4 laat dan ook een bescheiden afname zien, waarbij de toplocaties gunstige leegstandscijfers van ver onder de 10% kennen. Naast de Central Business Districts (CBD’s) van de G4 zijn er verschillende deelmarkten die een gunstige marktdynamiek vertonen. Voorbeelden zijn de historische binnensteden van Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Dalende leegstandcijfers zijn met name zichtbaar in de sterke transportknooppunten met een multifunctioneel karakter, voornamelijk in de zuidelijke delen van Amsterdam, zoals de Zuidas en Zuidoost ArenA, maar ook de deelmarkten Schiphol Centrum en Beukenhorst-Zuid zijn goede voorbeelden. Daarentegen loopt de leegstand van kantoren op monofunctionele, perifere locaties steeds verder op.

Ondanks meer duidelijkheid over de kwaliteit van de diverse marktsegmenten ziet CBRE dat het beleggingsvolume voor kantoren in de tweede helft van 2012 gedaald is tot een dieptepunt. Het gehele jaar heeft weliswaar een toename laten zien van 5,9% op jaarbasis, maar dit is geheel te danken aan de verkoop van de High Tech Campus in Eindhoven (€ 425 miljoen). Wanneer deze transactie buiten beschouwing wordt gelaten zijn alleen de kantoorgebouwen “The Rock” en “Viñoly” verkocht voor een prijs boven de € 100 miljoen. Bij alle overige beleggingsdeals werden er prijzen genoteerd van onder de € 40 miljoen.

MarketView Dutch Office Market H2 2012MarketView Dutch Office Market H2 2012