22
mei
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Steeds meer buitenlandse interesse in Nederlandse woningmarkt

Het gunstige prijsniveau en de relatief lage aankoopkosten zorgen voor een toenemende interesse van buitenlandse beleggers in de Nederlandse woningmarkt, zo blijkt uit de laatste ‘MarketView’ over de Nederlandse woningmarkt van vastgoedadviseur CBRE.

Ook de door de overheid opgelegde huurverhogingen in de sociale sector zorgen ervoor dat woningen als belegging aantrekkelijker worden. Er bestaan echter forse toetredingsbelemmeringen voor buitenlandse partijen. Door hun beleggingsstrategie zijn ze bovendien erg geïnteresseerd in corporatiewoningen, die voor hen vrijwel onmogelijk te verwerven zijn.
De woningprijzen zullen naar verwachting in het komende jaar nog licht verder dalen, hetgeen doorwerkt op de leegwaarden en de waardering van beleggerswoningen. CBRE voorziet daarom ook een lichte stijging van de aanvangsrendementen voor het komende halfjaar.
De voorgeschreven huurverhogingen voor de hogere inkomens in de sociale sector hebben een opwaarts effect op de huurprijzen. Daarentegen staan de huurprijzen in het hogere segment van de vrije sector onder neerwaartse druk. Dit komt door de toename van koopwoningen die volgens de leegstandswet tijdelijk te huur worden gezet. Omdat vrije sectorwoningen maar een klein deel van de markt uitmaken heeft dit een forse impact.

MarketView Nederlandse WoningmarktMarketView Nederlandse Woningmarkt