Amsterdam,
12
februari
2015
|
10:03
Europe/Amsterdam

Sterke groei logistieke vastgoedmarkt

Grotere vraag naar moderne en grootschalige gebouwen

Sterke groei logistieke vastgoedmarkt

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt is het afgelopen jaar over de hele linie gegroeid. Niet alleen steeg het beleggingsvolume met 45%, er was tevens sprake van groei van de gebruikersmarkt. Zo steeg het gebruik van logistiek vastgoed van 740.000 m² naar 960.000 m², een groei van bijna 30%. Dit blijkt uit de vandaag verschenen Industrial Marketview van vastgoedadviseur CBRE.

Volgens Machiel Wolters, Director Research and Consulting bij CBRE, ligt er aan de groei een sterke moderniseringstrend ten grondslag: “Logistieke gebruikers zoeken moderne en grootschalige panden, en die zijn schaars. Helemaal nu het komende jaar exportgroei en een stijging van de detailhandelsbestedingen wordt verwacht. We zien dat de vraag naar bedrijfsruimte steeds meer van e-commerce bedrijven komt, die vanwege de belangrijke last mile in het distributieproces naar de consument dichter bij de grote steden willen zitten. De leegstand van oudere logistieke panden ligt al jarenlang stabiel rond de 7%. Voor moderne panden is dit echter sterk gedaald, van 15% eind 2010 tot slechts 2% nu.”

Sterke behoefte aan nieuwbouw

Uit de Industrial Marketview van CBRE blijkt ook dat met name de tweede helft van 2014 een duidelijke opleving heeft laten zien, vooral in de logistieke knooppunten van Noord-Brabant en Limburg, maar ook in de Nederlandse Mainports (de haven van Rotterdam, Amsterdam en luchthaven Schiphol). Hierdoor daalde de leegstand, niet alleen van logistiek, maar ook van multi-let complexen.

De schaarste van moderne distributieruimte, de landelijke leegstand bedraagt in dit segment slechts 2%, zorgt voor een sterke behoefte aan nieuwbouw. Het afgelopen jaar is er wederom een groot aantal nieuwe bouwprojecten gestart, die steeds vaker een speculatief karakter hebben.

Hoogste beleggingsvolume in multi-let bedrijfsruimte ooit

De gunstige marktdynamiek zorgt voor een grotere interesse van beleggers in bedrijfsruimten, buiten de algemene zoektocht naar rendement die de huidige kapitaalmarkt kenmerkt. 2014 heeft dan ook een sterke groei in beleggingsvolume laten zien. In totaal werd er voor € 1,1 miljard in bedrijfsruimte belegd (2013: € 878 miljoen), waarvan € 685 miljoen in logistiek (2013: € 614 miljoen) en € 320 in multi-let complexen (2013: € 132 miljoen). Voor het logistieke segment was dit het op-een-na hoogste volume ooit, voor multi-let bedrijfsruimte was dit zelfs een record. Door de aanhoudende beleggersvraag staan de rendementen onder neerwaartse druk.

Download hieronder de CBRE Industrial MarketView.

Over CBRE

Over CBRE Group, Inc.
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), een Fortune 500- en S&P 500-bedrijf met het hoofdkantoor in Dallas, is 's werelds grootste advies- en beleggingsbureau voor commercieel vastgoed (in termen van de omzet in 2023). De organisatie heeft meer dan 130.000 werknemers (inclusief werknemers van Turner & Townsend) en bedient klanten in meer dan 100 landen. CBRE biedt strategisch advies en begeleiding bij de aan- en verkoop en aan- en verhuur van vastgoed, corporate services, property-, facility en projectmanagement, taxaties, (her)ontwikkeling, investment management en research & consulting. Bezoek onze websites www.cbre.nl en www.cbre.com.