12
mei
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Sterke opname van nieuwe distributieruimte in het eerste kwartaal

De vraag naar distributieruimte in Nederland bleef in het eerste kwartaal op jaarbasis stabiel. Opvallend was dat het om veel nieuwe meters ging: het eerste kwartaal beleefde de hoogste opname van nieuwe, speculatief ontwikkelde distributieruimte van de afgelopen twee jaar. Dit blijkt uit het zojuist verschenen kwartaalrapport over de Nederlandse logistieke markt van vastgoedadviseur CB Richard Ellis.

Het aanbod aan nieuwe distributieruimte in de markt daalde met maar liefst 13%. Het totale aanbod nam echter verder toe, hetgeen de structurele verschuiving van ‘oud’ naar ‘nieuw’ onderstreept die de markt momenteel kenmerkt. Overigens bestaan er grote lokale verschillen in het aanbod: de leegstandscijfers in de Nederlandse logistieke knooppunten liggen momenteel tussen de nul en de 25%. Dit heeft een forse impact op de lokale markthuren, die dan ook een grote diversiteit laten zien.

CB Richard Ellis verwacht dat de vraag naar logistieke ruimte dit jaar verder aantrekt. De sterke doorvoer, met name van en naar Duitsland, wordt in toenemende mate ondersteund door stijgende detailhandelsverkopen. Het aantal zoekers in de markt is gestegen, hetgeen eveneens een indicatie voor een stijgende opname is. Deze zal echter vooral in nieuwe distributieruimte landen. Daarnaast is een tweede trend zichtbaar: een verschuiving van gebruikers naar de best bereikbare bedrijventerreinen van een logistiek knooppunt. Hier dient te worden opgemerkt dat dit niet altijd de nieuwste terreinen betreft, omdat die, zeker in dichtbebouwde gebieden, vaak verder van de snelwegen af liggen.

De ontwikkeling van de markthuren hangt in grote mate af van de lokale vraag-aanbodsituatie. In knooppunten die tot voor kort te kampen hadden met een fors aanbod aan moderne logistieke ruimte zijn de tophuren agressiever verlaagd. Met het gestaag opdrogen van het moderne aanbod bieden juist deze locaties de meeste potentie voor markthuurgroei. Elders zijn de markthuren meer stabiel gebleven en wordt sterker gebruikt gemaakt van incentives om op de vraag-aanbod verhouding in te spelen.

Om het gehele rapport te bekijken, kunt u op de link hieronder klikken.

Dutch Logistics MarketViewDutch Logistics MarketView