14
juli
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Sterke opnamegroei logistiek in tweede kwartaal

Dankzij een sterk tweede kwartaal werd in Nederland de op-één-na hoogste kwartaalopname van logistiek vastgoed sinds het topjaar 2007 gerealiseerd. Alleen de opname in het laatste kwartaal van 2010 was nog iets hoger. Dit blijkt uit de nieuwste MarketView Logistiek over het tweede kwartaal van vastgoedadviseur CB Richard Ellis.

Net als in het eerste kwartaal was de vraag vooral gericht op nieuwe (speculatief ontwikkelde of built-to-suit) distributieruimte. Hierdoor daalde het aanbod van nieuwe distributieruimte tot minder dan een kwart van het totale aanbod. Door de sterke vraag viel de leegstand in Nederland duidelijk terug: het landelijk leegstandscijfer daalde met 80 basispunten tot 8,35%. Het waren echter vooral de West-Brabantse en Noord-Limburgse knooppunten (Bergen op Zoom, Roosendaal, Venlo, Venray) die een sterke aanbodsdaling te zien gaven.

Dit komt doordat het herstel in de goederenvolumes vooral voor rekening van de Nederlandse export en de doorvoer naar het Europese achterland komt. De binnenlandse detailhandelsbestedingen blijven daarentegen achter. De leegstand in het centrum van het land, waar vooral binnenlandse winkeldistributie te vinden is, liep dan ook licht op. Het regionale verschil in marktdynamiek heeft eveneens zijn weerslag op de huurniveaus, die met name in West-Brabant en Noord-Limburg weer onder opwaartse druk zijn komen te staan, maar elders in het land nog niet.

De logistieke beleggingsmarkt blijft dun, ondanks dat er een duidelijke toename in beleggingsvolume te melden is. Het aantal transacties blijft echter beperkt. Beleggers blijven gericht op langjarige huurcontracten, terwijl die in de Nederlandse logistieke sector niet gangbaar zijn. De huidige markt laat zien dat er voor kwalitatief goed vastgoed op sterke knooppunten vrijwel altijd vraag is. Een heroriëntatie op locatie en pandspecificaties kan in de huidige markt daarom een relatief veilige belegging tegen een aantrekkelijk rendement opleveren.

Om het gehele rapport te bekijken, kunt u op de link hieronder klikken.

MarketView Dutch Logistics Q2 '11MarketView Dutch Logistics Q2 '11