24
juni
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Tien kantoorlocaties met de meeste gebruikersvraag

Als onderdeel van een grootschalig onderzoek naar de voorkeuren van kantoorgebruikers heeft CBRE de tien locaties geselecteerd die na de crisis de meeste gebruikersvraag hebben aangetrokken.

Deze locaties zijn weergegeven in de infographic “Office Occupancy Observed”. In totaal zijn 50 locaties in Nederland in het onderzoek meegenomen. Om een zo objectief mogelijk meetresultaat te krijgen is gebruikgemaakt van indicatoren waarbij niet de kwaliteit van de omgeving, maar de activiteit van de kantoorgebruiker zelf centraal staat. Dit heeft – naast de dominante rol van de Amsterdamse Zuidas - geleid tot een aantal verrassende inzichten.

Opvallend is bijvoorbeeld de hoge netto absorptie van kantoorruimte in het Central Business District (CBD) van Den Haag. Deze indicator corrigeert de verandering in voorraad met de verandering in leegstand en brengt daarmee de kantoorruimte in kaart die daadwerkelijk in gebruik genomen is. In het CBD in Den Haag is de leegstand beperkt gebleven ondanks een sterke toename van de voorraad. Ook op de Rotterdamse Kop van Zuid is veel nieuwe kantoorruimte in gebruik genomen. Op de indicator opnameratio, waar het opnamevolume wordt gecorrigeerd voor de grootte van de voorraad, scoren vooral Hoofddorp Beukenhorst-Zuid en Amsterdam IJ-Oevers goed.

De huurgroei in het Rotterdam Central Business District toont aan dat kantoorgebruikers bereid zijn steeds meer te betalen voor moderne, flexibel indeelbare kantoorruimte in het gebied. Als gekeken wordt naar het aantal verhuurtransacties laat vooral Amsterdam zien grote aantrekkingskracht te hebben op kantoorgebruikers, met in het bijzonder het Centrum, de Zuidas en Zuidoost ArenA.

Dit onderzoek onderstreept het belang van de voorkeuren van gebruikers van kantoorruimte voor de prestatie van een gebied en de individuele gebouwen in dit gebied.

Office Occupancy ObservedOffice Occupancy Observed